Structuurvisie Schuylenburcht

2019-11-15 foto Schuylenburcht.jpgzaterdag 16 november 2019 20:52

Voorzitter,
Voordat ik met de visie van mijn fractie op dit stuk kom, wil ik graag een moment stil staan bij het najaar van 2016. Nadat de zorgpartij haar boekhouding niet meer rond kreeg, werd de Schuylenburcht in 2017 gesloten. Oudewaterse ouderen en zorgbehoevenden waaierden uit over de regio, vaak ongewild. Na het vertrekken van de zorgpartij woonden 4 ouderen een tijd alleen in dat grote huis. Een pijnlijke afloop. En dat terwijl dit verzorgingstehuis tientallen jaren een warme plaats in de Oudewaterse gemeenschap vormde. Gebouwd door de Hervormde Diaconie, maar een huis voor heel de samenleving. Opeens was het weg, 50 zorgwoningen minder.

Mijn fractie kan dit stedenbouwkundig ontwerp niet anders dan tegen deze achtergrond bezien. Dat heeft ook onze input aan de kaderstellende motie van vorig jaar bepaald. OP deze locatie moet weer zo’n warme plek voor de Oudewaterse gemeenschap komen. Een plaats waar jong en oud, gezond en of hulpbehoevend, bij elkaar komt.

Het ontwerp
De locatie gaat ingrijpend verander worden. Het is goed dat het college terug is gegaan naar de buurt om belangrijke bezwaren van direct omwonenden weg te nemen. Ik dank het college en stedenbouwkundige daar voor. Als ChristenUnie-SGP menen wij dat er voldoende is tegemoet gekomen aan de belangen van de bewoners van Heemraadsingel 1 tot 3. Ook is rekening gehouden met de bewoners van het Joostenplein. Ik heb nog aanvullende vragen gesteld over de seniorenwoningen aan de Schoutdreef, maar ook zij zullen geen schaduw ervaren van het gebouw dat hier komt. En het grootste deel van het uitzicht blijft geborgd. Dat is een compliment waard! Dank ook aan de stedenbouwkundige dat hij dit zo heeft opgelost.

Vz, mijn fractie vindt 6 verdiepingen hoog en de meningen daarover waren verdeeld. Maar gegeven de huidige woningnood, en de hoogte van de bebouwing aan de andere zijde van de Vierbergenweg, moet dit kunnen.Op deze plaats wil ik vragen of de wethouder zich in wil zetten om een fietsbrug te kunnen realiseren naar de Ambachtsdreef, zoals in het fietsplan is meegenomen. Zo wordt de brug naar de rest van de wijk letterlijk en figuurlijk geslagen. Wil het college zich hiertoe inspannen bij de uitvoering. IN het BKP horen we graag uw resultaat.

Ouderen en zorg
Ik stipte het punt al aan vz, ouderen. Het is voor de ChristenUnie-SGP een voorwaarde dat deze doelgroep in deze locatie een plaats kan krijgen. Ook als ze daarbij thuiszorg nodig hebben. En om eenzaamheid te bestrijden. Dat zeggen wij ook, om de doorstroming op de woningmarkt voor elkaar te krijgen. Daar spannen wij ons voor in. In beide fora hebben wij de positie van ouderen op deze locatie  al aangekaart. Het is daarnaast een belangrijk component uit de motie visie-elementen, maar ik heb er nog niet veel over gehoord. Nogmaals: dit is voor mijn fractie een bijzonder belangrijk punt. Dit hebben wij bewust in de visie-elementen opgenomen. Hoe is het college hiermee bezig? En er moet straks gelabeld worden om deze doelgroep hier te vestigen. Dat moet echt gebeuren.  Om deze wens nader te onderstrepen dienen wij een motie in vz. (...).

Ik rond af vz. Tempo is ook nodig. Snel door naar het BKP. En aan de slag met de bouw. Zodat de Schuylenburcht weer die warme plek in de Oudewaterse samenleving kan worden, die zij was.

« Terug