Nieuws

Burgemeester Danny de Vries geïnstalleerd.

2020-11-16 burgemeester de Vries.jpgmaandag 16 november 2020 20:51 Tijdens de buitengewone raadsvergadering werd dhr. Danny de Vries vandaag geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Oudewater. lees verder

ChristenUnie-SGP: ‘Laat vrijwilligers oud papier ophalen’

Oud papier.JPGdonderdag 15 oktober 2020 21:56 Vorige week heeft de ChristenUnie-SGP samen met De Onafhankelijken en VVDenD66 een motie ingediend om stichtingen en verenigingen ook in de toekomst oud papier op te laten halen. Door een lage papierprijs trok de ophaaldienst zich terug en wilde het college een commerciële partij het papier op laten halen. Daar heeft de ChristenUnie-SGP samen met ander partijen een stokje voor gestoken. lees verder

Bouw Wijngaardstraat kan beginnen!

Foto Wijngaardstraatdonderdag 15 oktober 2020 20:55 De gemeenteraad keurde 5 oktober het bestemmingsplan van de Wijngaardstraat/St.-Janstraat goed. Daarmee kan er begonnen worden met de bouw van 21 sociale huurwoningen op de locatie van het oude ziekenhuis. lees verder

GEZOCHT: Bouwlocaties voor tiny houses in Oudewater!

Tiny Houses.JPGwoensdag 30 september 2020 20:53 In de aankomende raad staat de nieuwe woonvisie van Oudewater op de agenda. Conclusie: aan alles is te kort op het topsegment na. We moeten bouwen, bouwen en nog eens bouwen. Vooral starterswoningen vindt de ChristenUnie-SGP. lees verder

Aan het college van Oudewater heeft Vincent Bos vragen gesteld over de Vierbergenweg.

2018-11-28 foto rotonde bij Jumbo.jpegzaterdag 19 september 2020 14:08 Art. 32-vragen betreffende de (werkzaamheden aan) de Vierbergenweg en (Verlengde) Tuurluur
In de afgelopen maanden is de Vierbergenweg grondig gerenoveerd. Daarover heeft de ChristenUnie-SGP enkele vragen. lees verder

Aan het college van Oudewater vragen gesteld over 'De Weeskinderen' van Oudewater

Kinderen buitenzaterdag 19 september 2020 14:03 Art. 32-vragen over het schilderij ‘De Weeskinderen van Oudewater’
Is het college het met de ChristenUnie-SGP eens dat het schilderij ‘De Weeskinderen van Oudewater’ een uniek stuk historie
van Oudewater weergeeft, en daarom gekoesterd en voor de Oudewaterse gemeenschap bewaard moet worden? (1) lees verder

Ludieke actie gemeente Oudewater in Dordrecht

2020 07 17 foto 4 - ludieke actie OW in Dordrecht.jpgmaandag 20 juli 2020 20:43 Belofte Oudewater op sokkel standbeeld Willem van Oranje nog niet nagekomen
Gemeente Oudewater heeft met een ludieke actie opnieuw aandacht gevraagd voor het bijschrijven van de gemeente Oudewater op de sokkel van het standbeeld van Prins Willem van Oranje. Bas Lont, wethouder in Oudewater, sierde het beeld met een das in de kleuren van Oudewater. lees verder

Schrijf u in voor de herdenking van de Oudewaterse Moord

2020 07 17 Foto bij herdenking OW Moord.jpgmaandag 20 juli 2020 19:31 Wat herdenken we?
Zondag 7 augustus 1575 werd Oudewater ingenomen door het Spaanse leger. Een groot deel van de stad ging in vlammen op. Veel burgers stierven of raakten gewond en verminkt. Deze ‘slachtpartij’ wordt herdacht als ‘de Moord van Oudewater’.

De 1e herdenking was waarschijnlijk al in 1577. Vanaf 1650 heeft het grote schilderij van de Oudewaterse Moord een vaste plek in de herdenking. Bij dat schilderij in het oude Stadhuis aan de Visbrug wordt het verhaal van de Moord verteld. Altijd op zondag 7 augustus of de 1e zondag daarna. lees verder

ChristenUnie-SGP Oudewater: grote zorgen over zelfstandig Oudewater

IMG_0041 - 2018 foto Kozijnbrug kerkdinsdag 16 juni 2020 14:20 Als de nieuwe verdeling van het gemeentefonds, de geldpot die de Rijksoverheid beschikbaar stelt aan alle Nederlandse gemeenten, doorgaat zoals gepland, zou dat het einde kunnen beteken van een zelfstandige gemeente Oudewater. Daarvoor waarschuwt de ChristenUnie-SGP Oudewater. lees verder

Een Schuylenburcht om blij van te worden

beeld kwaliteitsplan de Schuylenburcht.jpgzaterdag 13 juni 2020 14:28 Het Beeldkwaliteitsplan zoals voorgesteld kan onze goedkeuring verkrijgen. In mijn bijdrage in de IJsselbode noemde ik het al een Schuylenburcht om blij van te worden. En dat meen ik voorzitter. Juist de toevoeging van kwetsbare doelgroepen, samen met ouderen, starters en mensen die middenin het leven staan zou kunnen resulteren in een prachtige locatie Schuylenburcht. Een gezamenlijke ruimte buiten kan daar nog aan bijdragen. We zijn blij dat daarmee aan de slag gegaan wordt. lees verder