Nieuws

Evaluatie sociaal domein

                             

                                       

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor een groot aantal zorgtaken in het sociale domein. Afgelopen tijd heeft er een brede evaluatie plaatsgevonden van dit sociale domein. Hoe staan we ervoor en wat kan er beter? Vincent Bos sprak namens de ChristenUnie-SGP de volgende tekst uit:

 Vz, ik ben nog altijd onder de indruk van de verantwoordelijkheden die de gemeente sinds 2015 draagt.  Allerlei mensen in kwetsbare posities worden door de gemeente geholpen. Jongeren, Ouderen, mensen die hun baan verloren hebben of niet of slechts ten dele in het arbeidsproces kunnen meenemen.

U kunt de volledige evaluatie Sociaal Domein hier terugvinden.

Oudewater Kinderpardon gemeente

          

             

 

Oudewater schaart zich in een rij van meer dan 50 gemeenten die bij staatssecretaris Harbers pleiten voor een ruimhartige uitleg van het kinderpardon. Een motie van de ChristenUnie-SGP over dit onderwerp werd vanavond aangenomen.

‘We zijn erg blij dat onze gemeente zich solidair toont met kinderen die in zo’n situatie verkeren. Een kind dat opgegroeid is in Nederland, hier al jarenlang woont, enkel onze taal spreekt en een deelnemer is aan onze (lokale) gemeenschap is al thuis!’ zegt Vincent Bos, indiener van de motie.

De gemeente sluit zich nu aan bij de zogenaamde Kinderpardongemeente. Ook u kunt kinderen indeze positie steunen. Teken daarvoor hier https://actie.degoedezaak.org/petitions/
ze-zijnalthuisfrom_signature_confirmation=
true&signature_token=5f6147051a205c9a8a7406b
71780eecd05deeadd
       Lees hier verder......

Coalitieakkoord goedgekeurd tijdens gemeenteraadsvergadering

Gisteravond, tijdens de gemeenteraadsvergadering, presenteerden VVDenD66, Onafhankelijken en ChristenUnie-SGP hun coalitieakkoord en zijn de wethouders geïnstalleerd. In de afgelopen weken is veel gesproken tussen deze partijen. De fractiespecialisten op de terreinen Ruimte, Samenleving, Financiën en Kroonjuwelen begonnen. In een later stadium werd onder leiding van Maarten Divendal onderhandeld door de fractievoorzitters en een secondant. 

De ChristenUnie-SGP is erg dankbaar dat zij bij de vergaderingen mocht aanschuiven en nu plaats mag nemen in het college van burgemeester en wethouders. Lees hier verder                                                    

Vandaag presenteren VVDenD66, Onafhankelijken en ChristenUnie-SGP hun coalitieakkoord.

          

In de afgelopen weken is veel gesproken tussen deze partijen. De fractiespecialisten op de terreinen Ruimte, Samenleving, Financiën en Kroonjuwelen begonnen. In een later stadium werd onder leiding van Maarten Divendal onderhandeld door de fractievoorzitters en een secondant.

Hoe is te merken dat de ChristenUnie-SGP aan tafel zat? Deze speerpunten van de ChristenUnie-SGP worden de komende 4 jaar verwezenlijkt!

Lees hier verder.....

Lees ook het volledige coalitieakkoord

Bas Lont wethouder namens ChristenUnie-SGP

              

  

      

ChristenUnie-SGP Oudewater draagt Bas Lont (37) voor als haar wethouder. Fractievoorzitter Vincent Bos: ‘We zijn erg dankbaar dat we voor het eerst in onze geschiedenis plaats mogen nemen in een college. In Bas Lont vinden wij de juiste persoon die de belangen van de ChristenUnie-SGP in het college kan uitdragen.’ 

Lont zal zich gaan bezig houden met de portefeuilles duurzaamheid en financiën. Bos: ‘Beide terreinen passen erg goed bij de standpunten van de ChristenUnie-SGP. Een gedegen bestuur en een groene toekomst behoren tot onze speerpunten!’
Lees hier verder....

Herstel oevers Lange Linschoten

                                        

                      

Tijdens de gemeenteraadsvergadering gesproken over de oevers van de Lange Linschoten. Al jaren zijn de wegen in de Linschoten gevaarlijk: steile kanten, nauwe wegen, afkalvende taluds. Er is zelfs een noodverordening van kracht geweest!

Het dossier Lange Linschoten speelt al jaren. Dat komt onder meer omdat er heel veel betrokkenen zijn: de bewoners, het waterschap, de gemeenten Oudewater en Montfoort en de eigenaar van het Huis te Linschoten.

Wat gaat er nu gebeuren? Door het aanleggen van een goede beschoeiing, te zien of een fietsstraat mogelijk is en het verminderen van het aantal bomen worden de Noord- en Zuid-Linschoten zandweg veiliger, de dijken steviger en het water goed bevaarbaar. Lees hier verder                    

Onderhandelingen op stoom: procesbegeleider benoemd

                                

   

De onderhandelingen over een coalitie van VVD-D66, De Onafhankelijken en ChristenUnie-SGP zijn in volle gang.  De partijen hebben een duidelijk procedure afgesproken en een procesbegeleider benoemd. Maarten Divendal, in het dagelijks leven burgemeester van De Ronde Venen,  begeleidt en coördineert de onderhandelingen. Zo zorgt hij voor de benodigde ambtelijke ondersteuning voor  onder andere de interne verslaglegging en het opstellen van het einddocument. De communicatiewerkgroep, samengesteld uit de communicatieadviseurs van de partijen, houdt de Oudewaternaren en de hele raad op de hoogte van de voortgang. De gesprekspartners willen de vaart erin te houden, zodat in de raadsvergadering van 12 juli het coalitieakkoord kan worden gepresenteerd. Wel gaat zorgvuldigheid boven haast. Lees hier verder...

VVDenD66 Oudewater, Onafhankelijken en ChristenUnie-SGP starten coalitieonderhandelingen

        

Op 21 maart kozen de bewoners van Oudewater voor een zelfstandig Oudewater dat klaar is voor de toekomst. Voor een stad waar jong en oud een thuis heeft en zich thuis voelt. Waar we voor elkaar en onze omgeving zorgen. VVDen66 Oudewater, Onafhankelijken en ChristenUnie-SGP herkennen zich in dit toekomstbeeld.
De komende periode gaan zij op basis van gelijkwaardigheid werken aan een coalitie-programma dat concrete invulling geeft aan deze toekomst. De partijen zetten in op een zorgvuldig en tegelijk ook voortvarend coalitieoverleg. Lees hier verder......  
De komende periode gaan zij op basis van gelijkwaardigheid werken aan een coalitieprogramma dat
concrete invulling geeft aan deze toekomst. De partijen zetten in op een zorgvuldig en tegelijk ook
voortvarend coalitieoverleg.
In het coalitieprogramma worden onder meer heldere afspraken gemaakt over woningbouw, het
zwembad, gemeentelijke accommodaties zoals de Klepper, de inrichting van zorg en welzijn en
duurzaamheid.
De partijen hopen binnen afzienbare tijd een coalitieakkoord te kunnen presenteren. Als de
onderhandelingen slagen wordt het de eerste drie-partijencoalitie in Oudewater.
Reacties
Elly van Wijk (VVDenD66): : “Wij werken al anderhalf jaar met de Onafhankelijken in de coalitie
samen, tot wederzijdse tevredenheid. Die coalitie zetten we graag voort met ChristenUnie-SGP, een
partij die wij hebben leren waarderen als een betrouwbare en redelijke partij. Daarom zie ik de
onderhandelingen met vertrouwen tegemoet.”
Wim Knol (Onafhankelijken): “Wij zijn blij dat we de goede samenwerking met de VVDenD66 kunnen
voortzetten. Daardoor kunnen we verder op de ingezette koers en gaat geen kostbare tijd verloren
bij de voorbereiding en uitvoering van belangrijke projecten en ontwikkelingen voor de toekomst van
Oudewater. De ChristenUnie-SGP vormt een welkome versterking van deze brede coalitie.”
Vincent Bos (ChristenUnie-SGP): “De ChristenUnie-SGP heeft in eerdere gesprekken aangegeven
klaar te staan om steun te leveren aan een coalitie op basis van daadkracht, stabiliteit, brede steun
en constructiviteit. Deze waarden herkennen wij in een coalitie met deze drie partijen. We zien uit
naar een goede samenwerking en een degelijk coalitieprogramma.”
Meer informatie:
Hans Stupers (VVDenD66): 06-51070818
Wim Knol (Onafhankelijken): 06-53942587
Vincent Bos (ChristenUnie-SGP): 06-119