Nieuws

ChristenUnie-SGP Oudewater: grote zorgen over zelfstandig Oudewater

IMG_0041 - 2018 foto Kozijnbrug kerkdinsdag 16 juni 2020 14:20 Als de nieuwe verdeling van het gemeentefonds, de geldpot die de Rijksoverheid beschikbaar stelt aan alle Nederlandse gemeenten, doorgaat zoals gepland, zou dat het einde kunnen beteken van een zelfstandige gemeente Oudewater. Daarvoor waarschuwt de ChristenUnie-SGP Oudewater. lees verder

Een Schuylenburcht om blij van te worden

beeld kwaliteitsplan de Schuylenburcht.jpgzaterdag 13 juni 2020 14:28 Het Beeldkwaliteitsplan zoals voorgesteld kan onze goedkeuring verkrijgen. In mijn bijdrage in de IJsselbode noemde ik het al een Schuylenburcht om blij van te worden. En dat meen ik voorzitter. Juist de toevoeging van kwetsbare doelgroepen, samen met ouderen, starters en mensen die middenin het leven staan zou kunnen resulteren in een prachtige locatie Schuylenburcht. Een gezamenlijke ruimte buiten kan daar nog aan bijdragen. We zijn blij dat daarmee aan de slag gegaan wordt. lees verder

Gemeenteraad neemt unaniem motie hotel-restaurant Abrona aan.

Hotel Abrona.jpgvrijdag 12 juni 2020 21:07 De gemeenteraad heeft unaniem een motie over het behoud van hotel-restaurant Abrona aangenomen. De ChristenUnie-SGP heeft deze motie met volle overtuiging gesteund. ‘Wij zijn net als alle Oudewaternaren erg geschrokken van het plotselinge besluit om Abrona te sluiten. lees verder

Energietransitie

windmolen.JPGdonderdag 11 juni 2020 20:56 Dit is het volgende stuk in een proces richting de energietransitie van Nederland en Oudewater.Van grijs en grauw naar groen en fris: van steenkool naar wind en zon. Dat juichen wij toe: leven van de rente van de aarde: echt rent-meesterschap. Omdat de schepping waardevol is en we daar goed voor hebben te zorgen. lees verder

Stedenbouwkundige visie Westerwal vastgesteld

Puzzelaars Westerwal, foto.jpegzaterdag 02 mei 2020 16:02 De gemeenteraad van Oudewater stelt de stedenbouwkundige visie met de uitgangspunten voor de ontwikkeling van Westerwal vast.
Raadslid Jan Broere: ‘De Westerwal/Havenkwartier komt eindelijk in een ontwikkelingsfase. Dit hebben we te danken aan een design- en landschapsarchitectenbureau dat als specialiteit ‘puzzelen’ heeft: Uiterst complexe bouwlocaties tot ontwikkeling brengen. lees verder

Gemeenteraad gaat digitaal

Vincent !cid_681BE99E-52E5-4351-8C99-C5541A77A9C5-L0-001.jpgvrijdag 01 mei 2020 14:07 De gemeenteraad van Oudewater vergadert weer. Volgens de richtlijnen van het RIVM niet fysiek, maar digitaal. Zo kunnen in de komende tijd ook politieke beslissingen genomen worden. De gemeenteraad is live te volgen via https://gemeenteraad.oudewater.nl/

De ChristenUnie-SGP wenst allen die getroffen zijn door het coronavirus, zij die daarvan herstellen, of nabestaanden van overledenen aan het coronavirus, van harte sterkte. lees verder

ChristenUnie-SGP pleit voor betere busverbinding met Woerden

2019-12-11 Bushaltezaterdag 07 maart 2020 16:37 Naar aanleiding van eerdere vragen van ChristenUnie-SGP over het schrappen van bushalten, heeft wethouder Kok alle partijen uitgenodigd om input te leveren op de dienstregeling van Syntus voor 2021. De verzamelde input zal als zienswijze aan Syntus gezonden worden. De ChristenUnie-SGP heeft onder meer gepleit voor beter busvervoer naar Woerden, grotere inzet van langere bussen tijdens de spits en meer fietsparkeerplekken bij Hekendorp. Ook is extra handhaving bij Molenwal en Tramweg nodig, om foutgeparkeerde fietsen tegen te gaan.
Lees hieronder de input van de ChristenUnie-SGP: lees verder

ChristenUnie-SGP stemt in met preventieplan Alcohol 2020-2024

bier glasvrijdag 21 februari 2020 20:22 De ChristenUnie-SGP heeft ingestemd met het preventieplan Alcohol 2020-2024. Dit plan bevat de acties die het college in de komende jaren wil ondernemen om alcoholgebruik terug te dringen. Een belangrijk thema voor de ChristenUnie-SGP. Het plan zet onder meer mistery shoppers in en loopt de vergunningen na. lees verder

Oudewater zoekt eigentijdse burgemeester

nieuwe burgemeesterzaterdag 08 februari 2020 17:05 ‘Historische stad zoekt eigentijdse burgemeester.’ Dat is de titel die de profielschets van een nieuw te benoemen burgemeester draagt. Tijdens een extra raadsvergadering op 3 februari werd deze profielschets vastgesteld en aangeboden aan de Commissaris van de Koning. Hij zal (namens de Koning) de sollicitaties ontvangen en aanbieden aan de gemeenteraad. lees verder

ChristenUnie-SGP Oudewater niet blij met verdwijnen bushaltes buitengebied

2019-12-11 Bushaltedinsdag 10 december 2019 21:19 In het buitengebied van Oudewater verdwijnt een groot aantal bushaltes met het ingaan van de nieuwe dienstregeling van 2020. De ChristenUnie-SGP is hier niet blij mee. ‘Hierdoor wordt het busvervoer in het buitengebied onaantrekkelijker en zullen mensen sneller de auto pakken. Dat is ongewenst, want de auto is geen duurzaam vervoersmiddel.’ lees verder

Archief > 2020 > juli

Geen berichten gevonden