Bestuur

Bestuursleden


ChristenUnie Oudewater is opgericht op 21 oktober  2003. Ontstond de ChristenUnie landelijk door het samengaan van RPF en GPV, de Oudewaterse ChristenUnie is feitelijk de voortzetting van de RPF kiesvereniging, die sinds 1997 bestond. GPV leden waren niet in Oudewater vertegenwoordigd.

Het bestuur van de afdeling bestaat uit de volgende personen:

Interim voorzitter

Vacant

Secretaris-
penningmeester


Mevr. M. Benders-Molenaar
Strengen 59
3421 JS Oudewater
Tel. 0348-563150
E-mail: secretaris@oudewater.christenunie-sgp.nl

Lid Dhr. S.van der Klis

Wij hebben uw steun nodig!

U kunt ook actief worden binnen de ChristenUnie. Via het formulier kunt u zich aanmelden als lid en via ons secretariaat, mevrouw Benders-Molenaar kunt u informatie krijgen hoe u actief kunt worden binnen de kiesvereniging