Start

Cyclus is de nieuwe afvalinzamelaar in Oudewater

           

         

Gemeente Oudewater en Cyclus tekenden dinsdag 27 november de overeenkomst waarmee Cyclus de afvalinzameling overneemt van Van Gansewinkel/Renewi. Vanaf 1 januari 2019 verzorgt Cyclus voor minimaal vier jaar de afvalinzameling in Oudewater. Met de komst van Cyclus wijzigen de vaste ophaaldagen.

Partners in afvalscheiding .........

Mogelijk rotonde bij Jumbo

                       

De gemeente Oudewater onderzoekt de mogelijkheden om een rotonde te plaatsen bij de kruising Lijnbaan/Vierbergenweg. Dat zegt wethouder Kok in antwoord op vragen van de ChristenUnie-SGP. 
De ChristenUnie-SGP stelde vragen over de veiligheid van voetgangers die vanuit Oudewater naar de Jumbo gaan. ‘Vanaf de zendmast, bij de kruising van de Lijnbaan en de Vierbergenweg ontbreekt een voetpad.
Voetgangers en fietsers maken hierdoor samen gebruik van het voetpad. Dat is geen ideale situatie. De ChristenUnie-SGP zou graag zien dat hier een apart voetpad wordt aangelegd,’ zegt Vincent Bos, raadslid namen de ChristenUnie-SGP. 

Het hele bericht lees je hier: 

https://woerden.tv/college-oudewater-onderzoekt-mogelijkheden-voor-rotonde-bij-jumbo/                                                

De hordelooprace

  

De Oudewaterse wethouders hebben heel wat uitdagingen de komende jaren. Vergelijk het maar met een hordelooprace: drie wethouders in een renbaan die elk hun eigen hordes moeten nemen, meer dan 100 in totaal! Kleine hordes, die soms al genomen zijn. Zoals het spreekuur met het college of een informatieavond over de woningbouw.

Lees hier verder.....

ChristenUnie-SGP stelt vragen over bijenstand

Bijen zijn van groot belang voor de natuur. Bijen zorgen voor een groot deel van de bestuiving van planten en bomen. Daardoor zijn bijen erg belangrijk voor de voedselproductie. Geen bijen betekent geen bestuiving en dus geen nieuwe planten en bomen meer!       

De laatste jaren loopt de bijenstand terug. Dat is zorgelijk. De ChristenUnie-SGP heeft de
wethouder gevraagd wat hij hiervan vindt, of hij zich wil inzetten voor de bijenstand in
Oudewater, en zo ja hoe dan.

De ChristenUnie-SGP ziet mogelijkheden. Door bijvoorbeeld in de aanplant en
onderhoud van het groen rekening te houden met bijen. Ook kan de gemeente
beter contact leggen met lokale imkers en kijken hoe zij ondersteund kunnen
worden! Lees hier de vragen....

ChristenUnie-SGP maakt zich zorgen om bushalte Tramweg

Op de bushalte aan de Tramweg stopt de bus op de rijbaan. Het gebeurt regelmatig dat automobilisten de verhoogde rijbaanscheiding overschrijden om de bus in te halen. Tegelijkertijd steken voetgangers de weg aan de voorzijde van de bus over. Een buitengewoon gevaarlijke situatie! 

De ChristenUnie-SGP maakt zich hier ernstig zorgen over en heeft de wethouder opgeroepen contact te zoeken met de provincie om te zoeken naar een oplossing!

Evaluatie sociaal domein

                             

                                       

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor een groot aantal zorgtaken in het sociale domein. Afgelopen tijd heeft er een brede evaluatie plaatsgevonden van dit sociale domein. Hoe staan we ervoor en wat kan er beter? Vincent Bos sprak namens de ChristenUnie-SGP de volgende tekst uit:

 Vz, ik ben nog altijd onder de indruk van de verantwoordelijkheden die de gemeente sinds 2015 draagt.  Allerlei mensen in kwetsbare posities worden door de gemeente geholpen. Jongeren, Ouderen, mensen die hun baan verloren hebben of niet of slechts ten dele in het arbeidsproces kunnen meenemen.

U kunt de volledige evaluatie Sociaal Domein hier terugvinden.

Oudewater Kinderpardon gemeente

          

             

 

Oudewater schaart zich in een rij van meer dan 50 gemeenten die bij staatssecretaris Harbers pleiten voor een ruimhartige uitleg van het kinderpardon. Een motie van de ChristenUnie-SGP over dit onderwerp werd vanavond aangenomen.

‘We zijn erg blij dat onze gemeente zich solidair toont met kinderen die in zo’n situatie verkeren. Een kind dat opgegroeid is in Nederland, hier al jarenlang woont, enkel onze taal spreekt en een deelnemer is aan onze (lokale) gemeenschap is al thuis!’ zegt Vincent Bos, indiener van de motie.

De gemeente sluit zich nu aan bij de zogenaamde Kinderpardongemeente. Ook u kunt kinderen indeze positie steunen. Teken daarvoor hier https://actie.degoedezaak.org/petitions/
ze-zijnalthuisfrom_signature_confirmation=
true&signature_token=5f6147051a205c9a8a7406b
71780eecd05deeadd
       Lees hier verder......

Coalitieakkoord goedgekeurd tijdens gemeenteraadsvergadering

Gisteravond, tijdens de gemeenteraadsvergadering, presenteerden VVDenD66, Onafhankelijken en ChristenUnie-SGP hun coalitieakkoord en zijn de wethouders geïnstalleerd. In de afgelopen weken is veel gesproken tussen deze partijen. De fractiespecialisten op de terreinen Ruimte, Samenleving, Financiën en Kroonjuwelen begonnen. In een later stadium werd onder leiding van Maarten Divendal onderhandeld door de fractievoorzitters en een secondant. 

De ChristenUnie-SGP is erg dankbaar dat zij bij de vergaderingen mocht aanschuiven en nu plaats mag nemen in het college van burgemeester en wethouders. Lees hier verder                                                    

Vandaag presenteren VVDenD66, Onafhankelijken en ChristenUnie-SGP hun coalitieakkoord.

          

In de afgelopen weken is veel gesproken tussen deze partijen. De fractiespecialisten op de terreinen Ruimte, Samenleving, Financiën en Kroonjuwelen begonnen. In een later stadium werd onder leiding van Maarten Divendal onderhandeld door de fractievoorzitters en een secondant.

Hoe is te merken dat de ChristenUnie-SGP aan tafel zat? Deze speerpunten van de ChristenUnie-SGP worden de komende 4 jaar verwezenlijkt!

Lees hier verder.....

Lees ook het volledige coalitieakkoord

Bas Lont wethouder namens ChristenUnie-SGP

              

  

      

ChristenUnie-SGP Oudewater draagt Bas Lont (37) voor als haar wethouder. Fractievoorzitter Vincent Bos: ‘We zijn erg dankbaar dat we voor het eerst in onze geschiedenis plaats mogen nemen in een college. In Bas Lont vinden wij de juiste persoon die de belangen van de ChristenUnie-SGP in het college kan uitdragen.’ 

Lont zal zich gaan bezig houden met de portefeuilles duurzaamheid en financiën. Bos: ‘Beide terreinen passen erg goed bij de standpunten van de ChristenUnie-SGP. Een gedegen bestuur en een groene toekomst behoren tot onze speerpunten!’
Lees hier verder....

Herstel oevers Lange Linschoten

                                        

                      

Tijdens de gemeenteraadsvergadering gesproken over de oevers van de Lange Linschoten. Al jaren zijn de wegen in de Linschoten gevaarlijk: steile kanten, nauwe wegen, afkalvende taluds. Er is zelfs een noodverordening van kracht geweest!

Het dossier Lange Linschoten speelt al jaren. Dat komt onder meer omdat er heel veel betrokkenen zijn: de bewoners, het waterschap, de gemeenten Oudewater en Montfoort en de eigenaar van het Huis te Linschoten.

Wat gaat er nu gebeuren? Door het aanleggen van een goede beschoeiing, te zien of een fietsstraat mogelijk is en het verminderen van het aantal bomen worden de Noord- en Zuid-Linschoten zandweg veiliger, de dijken steviger en het water goed bevaarbaar. Lees hier verder                    

Onderhandelingen op stoom: procesbegeleider benoemd

                                

   

De onderhandelingen over een coalitie van VVD-D66, De Onafhankelijken en ChristenUnie-SGP zijn in volle gang.  De partijen hebben een duidelijk procedure afgesproken en een procesbegeleider benoemd. Maarten Divendal, in het dagelijks leven burgemeester van De Ronde Venen,  begeleidt en coördineert de onderhandelingen. Zo zorgt hij voor de benodigde ambtelijke ondersteuning voor  onder andere de interne verslaglegging en het opstellen van het einddocument. De communicatiewerkgroep, samengesteld uit de communicatieadviseurs van de partijen, houdt de Oudewaternaren en de hele raad op de hoogte van de voortgang. De gesprekspartners willen de vaart erin te houden, zodat in de raadsvergadering van 12 juli het coalitieakkoord kan worden gepresenteerd. Wel gaat zorgvuldigheid boven haast. Lees hier verder...

VVDenD66 Oudewater, Onafhankelijken en ChristenUnie-SGP starten coalitieonderhandelingen

        

Op 21 maart kozen de bewoners van Oudewater voor een zelfstandig Oudewater dat klaar is voor de toekomst. Voor een stad waar jong en oud een thuis heeft en zich thuis voelt. Waar we voor elkaar en onze omgeving zorgen. VVDen66 Oudewater, Onafhankelijken en ChristenUnie-SGP herkennen zich in dit toekomstbeeld.
De komende periode gaan zij op basis van gelijkwaardigheid werken aan een coalitie-programma dat concrete invulling geeft aan deze toekomst. De partijen zetten in op een zorgvuldig en tegelijk ook voortvarend coalitieoverleg. Lees hier verder......  
De komende periode gaan zij op basis van gelijkwaardigheid werken aan een coalitieprogramma dat
concrete invulling geeft aan deze toekomst. De partijen zetten in op een zorgvuldig en tegelijk ook
voortvarend coalitieoverleg.
In het coalitieprogramma worden onder meer heldere afspraken gemaakt over woningbouw, het
zwembad, gemeentelijke accommodaties zoals de Klepper, de inrichting van zorg en welzijn en
duurzaamheid.
De partijen hopen binnen afzienbare tijd een coalitieakkoord te kunnen presenteren. Als de
onderhandelingen slagen wordt het de eerste drie-partijencoalitie in Oudewater.
Reacties
Elly van Wijk (VVDenD66): : “Wij werken al anderhalf jaar met de Onafhankelijken in de coalitie
samen, tot wederzijdse tevredenheid. Die coalitie zetten we graag voort met ChristenUnie-SGP, een
partij die wij hebben leren waarderen als een betrouwbare en redelijke partij. Daarom zie ik de
onderhandelingen met vertrouwen tegemoet.”
Wim Knol (Onafhankelijken): “Wij zijn blij dat we de goede samenwerking met de VVDenD66 kunnen
voortzetten. Daardoor kunnen we verder op de ingezette koers en gaat geen kostbare tijd verloren
bij de voorbereiding en uitvoering van belangrijke projecten en ontwikkelingen voor de toekomst van
Oudewater. De ChristenUnie-SGP vormt een welkome versterking van deze brede coalitie.”
Vincent Bos (ChristenUnie-SGP): “De ChristenUnie-SGP heeft in eerdere gesprekken aangegeven
klaar te staan om steun te leveren aan een coalitie op basis van daadkracht, stabiliteit, brede steun
en constructiviteit. Deze waarden herkennen wij in een coalitie met deze drie partijen. We zien uit
naar een goede samenwerking en een degelijk coalitieprogramma.”
Meer informatie:
Hans Stupers (VVDenD66): 06-51070818
Wim Knol (Onafhankelijken): 06-53942587
Vincent Bos (ChristenUnie-SGP): 06-119

Minuten redden levens

Jaarlijks krijgt 1 op de 1.000 Nederlanders een hartstilstand. Van die slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. In geval van een hartstilstand kunnen minuten levens redden: hoe eerder gereanimeerd wordt, hoe groter de kans dat iemand een hartstilstand overleeft.

De stichting Hartslag voor Nederland is daarom met het initiatief HarslagNu gekomen: een oproep systeem dat burgerhulpverleners

via een bericht op de mobiele telefoon oproept om naar  reanimatie te gaan. Een burgerhulpverlener kan vaak eerder dan de professionele zorg ter plaatse zijn en de reanimatie beginnen.

Dit is uiteraard een prachtig initiatief, maar helaas niet beschikbaar in Oudewater. De ChristenUnie-SGP schrok daarvan en heeft vragen gesteld aan de wethouder. Hij heeft aangegeven hiermee aan de slag te gaan!
www.hartslagnu.nl      

 

Dank voor uw stem!

In biddend vertrouwen gaan we met vernieuwde energie en vertrouwde inzet aan de slag voor Oudewater!

Vincent Bos en Jan Broere.

Help! Mijn kieswijzer kwam op de ChristenUnie-SGP uit!

                                                        

                                     

Oeps! Kwam de ChristenUnie-SGP bij jou ook als eerste uit de kieswijzer?

Rustig aan, zo erg is het niet. Bij elke verkiezing krijgen honderden Oudewaternaren dit advies. En ze stemmen er nog eens op ook!

Maar dat heeft toch helemaal geen zin, stemmen op een zo’n saaie, kleine partij? Toch is de ChristenUnie-SGP volop bezig met actuele thema’s, bijvoorbeeld TinyHouses! En we werken graag samen met de andere partijen om het goede te zoeken voor Oudewater.

Deel jij onze idealen?

  • We zetten vol in op de bouw van goedkope starterswoningen, van zo’n €100.000
  • We hebben de ambitie voor een overdekt zwembad, het liefst op Noort Syde
  • We gaan voor een duurzaam Oudewater: energieneutraal is ons streven!
  • We willen een betrouwbaar bestuur: dat mag wel na de afgelopen vier jaar

Als je dit ziet zitten: stap over je vooroordelen heen! Wees lekker eigenwijs en stem op 21 maart ChristenUnie-SGP!                             

Vincent Bos (20) lijsttrekker ChristenUnie-SGP Oudewater

                   

                                                                      

De ledenvergadering van de ChristenUnie Oudewater heeft Vincent Bos gisterenavond unaniem verkozen tot lijsttrekker bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2018. Daarmee heeft de ChristenUnie-SGP de jongste lijsstrekker ooit bij de gemeenteraadsverkiezingen in Oudewater.
De afgelopen jaren heeft Vincent al ervaring in de politiek opgedaan als lid van het bestuur en de steunfractie van de ChristenUnie-SGP in Oudewater. Als student Bestuurskunde en stagiair bij de Tweede Kamerfractie van de ChristenUnie is hij ook in het dagelijks leven op de politiek betrokken. 
Lees hier verder

        

Paradijsbloem
“God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk’.

Zoals u weet is op dit moment een discussie gaande rondom de zondagsopenstelling in onze gemeente. Waarom? Vier argumenten om onze winkels op zo’n dag gesloten te houden.
Lees hier verder........                                               

Van Groningen naar Den Haag

 

 De ChristenUnie gelooft in de kracht van de regio! Om het geluid van de regio te laten horen organiseert de ChristenUnie op maandag 6 en dinsdag 7 maart een estafette van Groningen naar Den Haag.  Tijdens de estafette geven inwoners van maar liefst 29 gemeenten het stokje aan elkaar over. Al deze deelnemers stoppen in het estafettestokje een oproep aan de Tweede Kamer vanuit hun regio. Samen geven zij een stem aan hun regio! Op dinsdagmiddag arriveert het estafettestokje op het Binnenhof in Den Haag. Lees verder.....

Hans Alles en Marja Benders nemen in Hekendorp het stokje over en fietsen naar Haastrecht om het stokje door te geven

https://provinciegroningen.christenunie.nl/regiorace                                        

                                

Ontspullen
Oudewater wil gaan verduurzamen. In de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDIndex) staan wij op plaats 133 van de 400 gemeenten. Maar hoe duurzaam bent u als inwoner van Oudewater?

Hoe groot is uw footprint voor duurzaamheid? Maar wordt onze status niet bepaald door de hoeveelheid spullen die we bezitten, het mooie huis, de nieuwe auto, de verre reis, lees verder                                                         

                     

Het Wij-gevoel in Oudewater
Mensen in mijn omgeving vragen zich af of Oudewater 
wel Oudewater blijft.  De ChristenUnie-SGP is de ENIGE 
partij in Oudewater die van het begin af aan een grondige koerswijziging  in de samenwerking met
Woerden aan 
heeft willen brengen! Uitsluitend samenwerken waar we elkaar versterken en waar onze zelfstandigheid niet in het gedrang komt. lees verder...   

          APV: Schrappen en toevoegen
De lijst van plaatselijke regelgeving is weer onder 

de loep genomen. Speciale regels voor onze stad 
opgesteld, worden getoetst op logica.
Sommige regels zijn afgeschaft, bijvoorbeeld de 
regel dat wij niet door de duinen mogen fietsen.
lees verder......