Start

ChristenUnie-SGP stemt ‘grommend’ in met bestemmingsplan Hekendorp-Papekop

Kas.pngzaterdag 28 september 2019 16:21 Vorig jaar stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Hekendorp-Papekop vast. De ChristenUnie-SGP vond tot haar verbazing in dit bestemmingsplan een verbod op maisteelt. Dit zou een forse inbreuk op de bedrijfsvoering van boeren betekenen. Jan Broere diende toen namens de ChristenUnie-SGP een amendement in om dit verbod te wijzigen. Dit amendement werd aangenomen. lees verder

ChristenUnie-SGP blij met startnotitie Regionale Energiestrategie

Windmolens.jpgzaterdag 28 september 2019 15:19 De ChristenUnie-SGP blij met startnotitie Regionale Energiestrategie. Samen met omliggende gemeenten gaat Oudewater aan de slag om een plan te ontwikkelen om onze energievoorziening in 2050 volledig CO2-neutraal te krijgen. ‘Het is goed om dat in regionaal verband te doen. Klimaatverandering stopt immers niet aan de gemeentegrens van Oudewater’ aldus Vincent Bos. lees verder

ChristenUnie-SGP stelt vragen over lachgasgebruik in Oudewater

Spoedeisende hulp, Ambulance.jpgwoensdag 17 juli 2019 17:41 Steeds vaker zijn ze te vinden in Oudewater, slingerend op straat, soms in grote aantallen: metalen lachgas-ampullen. Naast het feit dat deze lege ampullen als zwerfafval op straat belanden, zijn er ook medische en sociale problemen aan het lachgasgebruik verbonden. lees verder

ChristenUnie-SGP: ‘Goed gesprek gevoerd over Thuishuis in Oudewater’

Senioren, hulp aan oudere man.jpgmaandag 15 juli 2019 20:01 In de raadsvergadering van 11 juli heeft de gemeenteraad uitgebreid en in goede sfeer gesproken over het realiseren van een thuishuis in Oudewater. De ChristenUnie-SGP waardeert het zeer dat het CDA actief aan de slag is gegaan met een concreet voorbeeld van eenzaamheidsbestrijding in Oudewater. De ChristenUnie-SGP heeft echter twijfels of dit initiatief op dit moment het beste middel is in de strijd tegen eenzaamheidsbestrijding in Oudewater. lees verder

ChristenUnie-SGP geeft steun aan ambitieus Waterplan

beelden in water bij stadskantoor.jpegzaterdag 13 juli 2019 10:49 In de toekomst zal het vaker en intensiever gaan regenen. Het riool moet daarop worden aangepast. Zo voorkomen we dat straten en huizen onder water staan en dat overstortingen op het oppervlaktewater nodig zijn. Daarom worden voortaan 2 leidingen in de grond gelegd: een voor het afvalwater, en een voor het hemelwater. Het hemelwater kan zonder problemen op het oppervlaktewater geloosd worden, terwijl het afvalwater naar de rioolzuiveringsinstallatie gaat. lees verder

Verliefd, verloofd, getrouwd?

IMG_0128.JPGmaandag 08 juli 2019 17:08 Na 4 jaar ambtelijke samenwerking met Woerden zijn we aan het evalueren.
De belangrijkste feiten op een rij: Kwaliteit is onmiskenbaar verbeterd. En op sociaal domein zijn we nog steeds trendsetter in de goede zin van het woord. lees verder

Geef starters een kans!

Starterswoning.jpegdinsdag 11 juni 2019 20:36 In oudewater staan veel mensen ingeschreven voor een sociale huurwoning. Er heerst echter schaarste: er zijn te weinig woningen voor het aantal woningzoekenden. Hoe verdelen we het beperkte aantal woningen zo eerlijk en slim mogelijk? Dat regelt de huisvestingsverordening. In de nieuwe verordening blijft bij acceptatie van een woning 75% van de inschrijftijd behouden. lees verder

Gratis € 250

Free.jpgzaterdag 08 juni 2019 20:34 De gemeente maakt werk van haar energieprogramma. In 2030 willen we 50% minder CO2 uitstoten, en in de toekomst moet dat naar 0%! Maar de gemeente kan dat niet alleen. Raadslid Jan Broere schreef een bijdrage voor de IJsselbode: lees verder

Europese verkiezingen: ga stemmen!

Kieswijzer.jpgmaandag 20 mei 2019 21:22 23 mei zijn de verkiezingen van het Europees Parlement. De ChristenUnie-SGP gaat voor een realistisch Europa: samenwerking ja✅, superstaat nee❌.
Stem 23 mei voor een christelijk geluid in Europa! lees verder

ChristenUnie-SGP stelt vragen over subsidiemogelijkheden bij de Europese Unie.

Hengelo.jpgmaandag 20 mei 2019 11:30 Vorige week werd bekend dat de Europese Unie nog vele miljarden euro’s subsidies voor gemeenten op de plank heeft liggen. Dit geld is bestemd voor uiteenlopende doelen, zoals verkeer, sport of cultuur. lees verder

Minuten redden levens

Jaarlijks krijgt 1 op de 1.000 Nederlanders een hartstilstand. Van die slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. In geval van een hartstilstand kunnen minuten levens redden: hoe eerder gereanimeerd wordt, hoe groter de kans dat iemand een hartstilstand overleeft.

De stichting Hartslag voor Nederland is daarom met het initiatief HarslagNu gekomen: een oproep systeem dat burgerhulpverleners

via een bericht op de mobiele telefoon oproept om naar  reanimatie te gaan. Een burgerhulpverlener kan vaak eerder dan de professionele zorg ter plaatse zijn en de reanimatie beginnen.

Dit is uiteraard een prachtig initiatief, maar helaas niet beschikbaar in Oudewater. De ChristenUnie-SGP schrok daarvan en heeft vragen gesteld aan de wethouder. Hij heeft aangegeven hiermee aan de slag te gaan!
www.hartslagnu.nl