Start

Stedenbouwkundige visie Westerwal vastgesteld

Puzzelaars Westerwal, foto.jpegzaterdag 02 mei 2020 16:02 De gemeenteraad van Oudewater stelt de stedenbouwkundige visie met de uitgangspunten voor de ontwikkeling van Westerwal vast.
Raadslid Jan Broere: ‘De Westerwal/Havenkwartier komt eindelijk in een ontwikkelingsfase. Dit hebben we te danken aan een design- en landschapsarchitectenbureau dat als specialiteit ‘puzzelen’ heeft: Uiterst complexe bouwlocaties tot ontwikkeling brengen. lees verder

Gemeenteraad gaat digitaal

Vincent !cid_681BE99E-52E5-4351-8C99-C5541A77A9C5-L0-001.jpgvrijdag 01 mei 2020 14:07 De gemeenteraad van Oudewater vergadert weer. Volgens de richtlijnen van het RIVM niet fysiek, maar digitaal. Zo kunnen in de komende tijd ook politieke beslissingen genomen worden. De gemeenteraad is live te volgen via https://gemeenteraad.oudewater.nl/

De ChristenUnie-SGP wenst allen die getroffen zijn door het coronavirus, zij die daarvan herstellen, of nabestaanden van overledenen aan het coronavirus, van harte sterkte. lees verder

ChristenUnie-SGP pleit voor betere busverbinding met Woerden

2019-12-11 Bushaltezaterdag 07 maart 2020 16:37 Naar aanleiding van eerdere vragen van ChristenUnie-SGP over het schrappen van bushalten, heeft wethouder Kok alle partijen uitgenodigd om input te leveren op de dienstregeling van Syntus voor 2021. De verzamelde input zal als zienswijze aan Syntus gezonden worden. De ChristenUnie-SGP heeft onder meer gepleit voor beter busvervoer naar Woerden, grotere inzet van langere bussen tijdens de spits en meer fietsparkeerplekken bij Hekendorp. Ook is extra handhaving bij Molenwal en Tramweg nodig, om foutgeparkeerde fietsen tegen te gaan.
Lees hieronder de input van de ChristenUnie-SGP: lees verder

ChristenUnie-SGP stemt in met preventieplan Alcohol 2020-2024

bier glasvrijdag 21 februari 2020 20:22 De ChristenUnie-SGP heeft ingestemd met het preventieplan Alcohol 2020-2024. Dit plan bevat de acties die het college in de komende jaren wil ondernemen om alcoholgebruik terug te dringen. Een belangrijk thema voor de ChristenUnie-SGP. Het plan zet onder meer mistery shoppers in en loopt de vergunningen na. lees verder

Oudewater zoekt eigentijdse burgemeester

nieuwe burgemeesterzaterdag 08 februari 2020 17:05 ‘Historische stad zoekt eigentijdse burgemeester.’ Dat is de titel die de profielschets van een nieuw te benoemen burgemeester draagt. Tijdens een extra raadsvergadering op 3 februari werd deze profielschets vastgesteld en aangeboden aan de Commissaris van de Koning. Hij zal (namens de Koning) de sollicitaties ontvangen en aanbieden aan de gemeenteraad. lees verder

ChristenUnie-SGP Oudewater niet blij met verdwijnen bushaltes buitengebied

2019-12-11 Bushaltedinsdag 10 december 2019 21:19 In het buitengebied van Oudewater verdwijnt een groot aantal bushaltes met het ingaan van de nieuwe dienstregeling van 2020. De ChristenUnie-SGP is hier niet blij mee. ‘Hierdoor wordt het busvervoer in het buitengebied onaantrekkelijker en zullen mensen sneller de auto pakken. Dat is ongewenst, want de auto is geen duurzaam vervoersmiddel.’ lees verder

Evaluatie zondagsopenstelling.

2019 ieder zondag open.jpgdinsdag 03 december 2019 20:31 In de afgelopen tijd heeft de gemeente de openstelling van de winkels geëvalueerd. De ChristenUnie-SGP is en blijft tegenstander van deze zondagsopenstelling. Uit de enquete blijkt een verdeeld beeld; er wordt gebruik van de zondagsopenstelling gemaakt, maar niet uitgebreid. Bij de evaluatie sprak fractievoorzitter Vincent Bos de onderstaande tekst uit. lees verder

Structuurvisie Schuylenburcht

2019-11-15 foto Schuylenburcht.jpgzaterdag 16 november 2019 20:52 Voorzitter,
Voordat ik met de visie van mijn fractie op dit stuk kom, wil ik graag een moment stil staan bij het najaar van 2016. Nadat de zorgpartij haar boekhouding niet meer rond kreeg, werd de Schuylenburcht in 2017 gesloten. Oudewaterse ouderen en zorgbehoevenden waaierden uit over de regio, vaak ongewild. Na het vertrekken van de zorgpartij woonden 4 ouderen een tijd alleen in dat grote huis. Een pijnlijke afloop. En dat terwijl dit verzorgingstehuis tientallen jaren een warme plaats in de Oudewaterse gemeenschap vormde. Gebouwd door de Hervormde Diaconie, maar een huis voor heel de samenleving. Opeens was het weg, 50 zorgwoningen minder. lees verder

Begrotingsraad

Vincent EIx03OnWkAEWlNN.jpgvrijdag 08 november 2019 21:48 Voorzitter, collega’s,
Zo’n 400 jaar geleden verkeerde Nederland op de rand van burgeroorlog. Die vond haar oorsprong in een theologisch conflict: Heeft de mens een vrije wil, of verkiest God? Dit theologische conflict leidde tot grote tegenstellingen en kloven in de kerk, de samenleving en de politiek. Prins Maurits had zich in het kamp van de contraremonstranten (de preciezen) geschaard, terwijl Johan van Oldenbarnevelt zich in het kamp van de remonstranten (de rekkelijken) bevond. Op 8 mei 1619 deed de kerkvergadering van Dordrecht uitspraak: de preciezen, de contraremonstranten hadden gelijk. De rekkelijken werden de deur gewezen. En de politieke gevolgen waren groot, aan het einde van de week werd Van Oldenbarnevelt onthoofd. lees verder

ChristenUnie-SGP heeft zorgen over lachgas

lachgas-startpakket.pngzaterdag 12 oktober 2019 19:43 De ChristenUnie-SGP maakt zich zorgen over het lachgasgebruik in Oudewater. Steeds vaker liggen de gebruikte ampullen op straat. Dat zorgt niet alleen voor zwerfafval. Lachgas kan ook tot verslaving en gezondheidsproblemen leiden. lees verder

Minuten redden levens

Jaarlijks krijgt 1 op de 1.000 Nederlanders een hartstilstand. Van die slachtoffers worden er ongeveer 10.000 gereanimeerd. In geval van een hartstilstand kunnen minuten levens redden: hoe eerder gereanimeerd wordt, hoe groter de kans dat iemand een hartstilstand overleeft.

De stichting Hartslag voor Nederland is daarom met het initiatief HarslagNu gekomen: een oproep systeem dat burgerhulpverleners

via een bericht op de mobiele telefoon oproept om naar  reanimatie te gaan. Een burgerhulpverlener kan vaak eerder dan de professionele zorg ter plaatse zijn en de reanimatie beginnen.

Dit is uiteraard een prachtig initiatief, maar helaas niet beschikbaar in Oudewater. De ChristenUnie-SGP schrok daarvan en heeft vragen gesteld aan de wethouder. Hij heeft aangegeven hiermee aan de slag te gaan!
www.hartslagnu.nl