ChristenUnie-SGP stemt ‘grommend’ in met bestemmingsplan Hekendorp-Papekop

IMG_0138.JPGzaterdag 28 september 2019 16:21

Vorig jaar stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Hekendorp-Papekop vast. De ChristenUnie-SGP vond tot haar verbazing in dit bestemmingsplan een verbod op maisteelt. Dit zou een forse inbreuk op de bedrijfsvoering van boeren betekenen. Jan Broere diende toen namens de ChristenUnie-SGP een amendement in om dit verbod te wijzigen. Dit amendement werd aangenomen.

De Provincie Utrecht kon hier echter niet mee instemmen en heeft de gemeente Oudewater gedwongen dit verbod alsnog in te voeren. Hier heeft de gemeente Oudewater gehoor aan te geven. Broere: ‘Daarom stemmen wij ‘grommend’ en met tegenzin in met dit voorstel. Liefst zouden we tegen stemmen, maar dan zijn we verder van huis. We hebben in de afgelopen dagen nog pogingen gedaan om innovatieve technieken toe te staan, maar daaraan gaf de Provincie geen gehoor. We zijn teleurgesteld in ons Provinciebestuur.’

De wethouder heeft aangegeven blijvend bij de Provincie te pleiten voor verruiming van de regels rondom maisteelt.

 

« Terug