ChristenUnie-SGP blij met startnotitie Regionale Energiestrategie

Windmolens.jpgzaterdag 28 september 2019 15:19

De ChristenUnie-SGP blij met startnotitie Regionale Energiestrategie. Samen met omliggende gemeenten gaat Oudewater aan de slag om een plan te ontwikkelen om onze energievoorziening in 2050 volledig CO2-neutraal te krijgen. ‘Het is goed om dat in regionaal verband te doen. Klimaatverandering stopt immers niet aan de gemeentegrens van Oudewater’ aldus Vincent Bos.

Bos: ‘We staan aan de vooravond van een enorme verandering in ons handelen. We moeten af van onze gas- en olieverslaving. Maar tegelijkertijd weten we nog niet wat we moeten doen, hoeveel dat kost en wat het oplevert. Het is van belang dat we de uitdagingen zo snel mogelijk in kaart hebben. De wethouder deelt onze zorgen en zal de rapporten die dit onderzoeken zo spoedig mogelijk naar ons opsturen.’

Lees hieronder de bijdrage van Vincent Bos:

Het doet de ChristenUnie-SGP goed dat we de startnotitie RES ter goedkeuring voor hebben liggen. Oudewater, de U16 en Nederland staat grote uitdagingen te wachten om onze energievoorziening volledig CO2neutraal te krijgen in 2050. We zullen onze olie- en gasverslaving moeten afleveren, en zoals bij iedere verslaving kost dat moeite. Vanavond hebben we zogezegd de routekaart voor ons liggen, die kunnen we wat de ChristenUnie-SGP betreft gaan volgen.

Wij zien met genoegen uit naar de concept-RES die we al in juni mogen verwachten. Dat is al snel. We zijn erg benieuwd hoe we de lusten en lasten van de energietransitie juist verdelen, over de gemeente, de regio, ons land. En hoe passen we dat landschappelijk in. Het mag toch niet zo zijn dat Oudewater slechts de kosten draagt? Ik vertrouw erop dat de wethouder met het coalitieakkoord onder de arm een duidelijk resultaat gaat opleveren. 

Daarbij stip ik wel aan dat er nog veel onduidelijk is. Nog onderzocht moet worden in welke mate we al in warmte en elektriciteit voorzien. Terwijl we nog niet weten hoe we er nu voor staan. Wil de wethouder de resultaten van deze onderzoeken met ons delen, als deze beschikbaar komt.

 

« Terug