ChristenUnie-SGP stelt vragen over lachgasgebruik in Oudewater

Spoedeisende hulp, Ambulance.jpgwoensdag 17 juli 2019 17:41

Steeds vaker zijn ze te vinden in Oudewater, slingerend op straat, soms in grote aantallen: metalen lachgas-ampullen. Naast het feit dat deze lege ampullen als zwerfafval op straat belanden, zijn er ook medische en sociale problemen aan het lachgasgebruik verbonden.

Het Trimbos-instituut toonde dat aanzien in een onderzoeksrapport:

‘Tijdens of na lachgasgebruik zijn dit met name hoofdpijn, duizeligheid en tinteling van handen en voeten. Daarna volgen verwardheid, misselijkheid en craving (dat is de extreme hunkering naar iets, bijv. drugs/alcohol). De meest voorkomende zelf-gerapporteerde negatieve gezondheidseffecten op lange termijn zijn: concentratieproblemen, tintelingen, moeheid en duizelingen. Ook wordt het risico op verslaving niet uitgesloten.’

De ChristenUnie-SGP maakt zich zorgen over het gebruik van lachgas in Oudewater en vraagt het college om aan de slag te gaan met bewustwording over en preventie tegen lachgasgebruik. Lees de vragen hieronder.

Vragen ex. artikel 32 van Vincent Bos (ChristenUnie-SGP) aan het college van B&W betreffende lachgasgebruik in de gemeente Oudewater

  1. Is het college bekend met het onderzoeksrapport ‘Roes met een luchtje[1] van het Trimbos-Instituut en de in aansluiting daarop in juli 2018 uitgebrachte ‘Handreiking Lachgas: Van zorgen naar acties’[2]?
  2. Is het college het met de ChristenUnie-SGP  eens dat de door het rapport genoemde stijging van het lachgasgebruik reden is tot zorg?
  3. Heeft het college zicht op het lachgasgebruik in Oudewater? Zo ja, wijkt dit beeld af van het landelijke beeld? Zo nee, bent u bereid om het lachgasgebruik in Oudewater in kaart te brengen?
  4. Is er zicht op de wijze van verkrijgen van lachgas? Is er naast verkoop via internet en winkels sprake van verkoop via de horeca en/of op evenementen? Is dat onderzocht?
  5. Wordt er momenteel gehandhaafd in de horeca op de verkoop van lachgaspakketten (kleinhandel)?
  6. In hoeverre wordt er in preventie- en voorlichtingsprogramma’s in onze gemeente specifiek aandacht besteed aan het gebruik van lachgas?
  7. Een belangrijke conclusie van het onderzoek van het Trimbos-Instituut is dat er veel meer voorlichting nodig is rond lachgasgebruik. Is het college bereid om, in overleg met partners (verslavingszorg, jongerenwerk, wijkteams, politie, scholen, enz...) in te zetten op een campagne om het lachgasgebruik tegen te gaan en jongeren bewust te maken van de risico’s ervan?

« Terug