Coalitieakkoord

zaterdag 14 juli 2018 20:57

Gisteravond, tijdens de gemeenteraadsvergadering, presenteerden VVDenD66, Onafhankelijken en ChristenUnie-SGP hun coalitieakkoord en zijn de wethouders ge├»nstalleerd. In de afgelopen weken is veel gesproken tussen deze partijen. De fractiespecialisten op de terreinen Ruimte, Samenleving, Financi├źn en Kroonjuwelen begonnen. In een later stadium werd onder leiding van Maarten Divendal onderhandeld door de fractievoorzitters en een secondant.

De ChristenUnie-SGP is erg dankbaar dat zij bij de vergaderingen mocht aanschuiven en nu plaats mag nemen in het college van burgemeester en wethouders. Bas Lont zal daar de portefeuille financiën, duurzaamheid en cultuur mogen invullen. We zijn verheugd dat wij deze zware posten mogen invullen!

Tijdens de onderhandelingen hebben we steeds als een volwaardige partner meegesproken. We hebben ons uiterste best gedaan om zoveel mogelijk punten uit ons verkiezingsprogramma te verwezenlijken. Dit heeft geresulteerd in het gepresenteerde bestuursakkoord. Hoe is te merken dat de ChristenUnie-SGP aan tafel zat? Dat blijkt ondermeer uit onze speerpunten die gerealiseerd worden

Woningbouw
Het nieuwe college gaat snel aan de slag met de woningopgave. En er komen starters-woningen onder de 150.000 euro, een grote wens van ons. Door uitplaatsing van het zwembad naar NoortSyde spelen we heel Statenland vrij om op te bouwen. Verder wordt er meer regie op de woningbouw toegepast, waardoor alleen nog die woningen worden gebouwd waar echt behoefte aan is!

Duurzaamheid
Het nieuwe coalitieprogramma kan gerust het groenste akkoord van Oudewater ooit noemen. Een heldere ambitie, voldoende handvatten voor beleid en een volledige portefeuille voor het college. En de ChristenUnie-SGP is erg verheugd dat juist onze wethouder aan de slag mag met 50% minder CO2 in 2030. 

Betrouwbaar bestuur
Daar wil dit college aan gaan werken. De beheersing en sturing op financiën wordt uitgebreid, een grote wens van de ChristenUnie-SGP. Er komt een spreekuur met de wethouders; we maken werk van inwoners-participatie. Maar het akkoord spreekt vooral ook de wens uit om met raad als geheel aan de slag te gaan, bijvoorbeeld bij de op te stellen maatschappelijke agenda.

Naast deze drieslag herbergt het coalitieakkoord nog andere mooie punten, bijvoorbeeld wat betreft alcohol- en drugspreventie, BOA-inzet, eenzaamheidsbestrijding en nog veel meer.

Is het dan een en al pracht en praal? Nee, de ChristenUnie-SGP beseft zeer goed dat het voorliggende akkoord niet haar partijprogramma is. We hebben compromissen moeten sluiten. Ook op voor ons soms pijnlijke punten. Bijvoorbeeld als het gaat om de bibliotheek of het niet inperken van toerisme. Maar het totaal van maatregelen kan de ChristenUnie-SGP met een gerust hart en opgeheven hoofd dragen.

We willen u hartelijk bedanken voor uw betrokkenheid en gebed in de afgelopen periode. We hopen dat u ons in de komende tijd ook op die wijze wil ondersteunen. We zien uit naar een raadsperiode waarin een constructief stadsbestuur voortvarend aan de slag gaat, om de grote uitdagingen waar Oudewater zich voor gesteld weet te realiseren.

« Terug