VVDenD66 Oudewater, Onafhankelijken en ChristenUnie-SGP starten coalitieonderhandelingen

zaterdag 05 mei 2018 16:25

Op 21 maart kozen de bewoners van Oudewater voor een zelfstandig Oudewater dat klaar is
voor de toekomst. Voor een stad waar jong en oud een thuis heeft en zich thuis voelt. Waar
we voor elkaar en onze omgeving zorgen. VVDen66 Oudewater, Onafhankelijken en
ChristenUnie-SGP herkennen zich in dit toekomstbeeld.

De komende periode gaan zij op basis van gelijkwaardigheid werken aan een coalitieprogramma
dat concrete invulling geeft aan deze toekomst. De partijen zetten in op een zorgvuldig en tegelijk
ookvoortvarend coalitieoverleg.
In het coalitieprogramma worden onder meer heldere afspraken gemaakt over woningbouw, het
zwembad, gemeentelijke accommodaties zoals de Klepper, de inrichting van zorg en welzijn en
duurzaamheid.
De partijen hopen binnen afzienbare tijd een coalitieakkoord te kunnen presenteren. Als de
onderhandelingen slagen wordt het de eerste drie-partijencoalitie in Oudewater.

Reacties:
Elly van Wijk (VVDenD66): : “Wij werken al anderhalf jaar met de Onafhankelijken in de coalitie
samen, tot wederzijdse tevredenheid. Die coalitie zetten we graag voort met ChristenUnie-SGP, een
partij die wij hebben leren waarderen als een betrouwbare en redelijke partij. Daarom zie ik de
onderhandelingen met vertrouwen tegemoet.”
Wim Knol (Onafhankelijken): “Wij zijn blij dat we de goede samenwerking met de VVDenD66
kunnen voortzetten. Daardoor kunnen we verder op de ingezette koers en gaat geen kostbare tijd
verloren bij de voorbereiding en uitvoering van belangrijke projecten en ontwikkelingen voor de
toekomst van Oudewater. De ChristenUnie-SGP vormt een welkome versterking van deze brede
coalitie.”
Vincent Bos (ChristenUnie-SGP): “De ChristenUnie-SGP heeft in eerdere gesprekken aangegeven
klaar te staan om steun te leveren aan een coalitie op basis van daadkracht, stabiliteit, brede steun
en constructiviteit. Deze waarden herkennen wij in een coalitie met deze drie partijen. We zien uit
naar een goede samenwerking en een degelijk coalitieprogramma.”

« Terug

Reacties op 'VVDenD66 Oudewater, Onafhankelijken en ChristenUnie-SGP starten coalitieonderhandelingen'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.