ChristenUnie-SGP: ‘Goed gesprek gevoerd over Thuishuis in Oudewater’

Senioren, hulp aan oudere man.jpgmaandag 15 juli 2019 20:01

In de raadsvergadering van 11 juli heeft de gemeenteraad uitgebreid en in goede sfeer gesproken over het realiseren van een thuishuis in Oudewater. De ChristenUnie-SGP waardeert het zeer dat het CDA actief aan de slag is gegaan met een concreet voorbeeld van eenzaamheidsbestrijding in Oudewater. De ChristenUnie-SGP heeft echter twijfels of dit initiatief op dit moment het beste middel is in de strijd tegen eenzaamheidsbestrijding in Oudewater.

Het college heeft in haar reactie aangegeven dat zij, onder meer door deze aansporing van het CDA, aan de slag gaat met welzijnswerk rond eenzaamheid en de mogelijkheden voor een woonvorm voor ouderen op de locatie Schuylenburgt. De ChristenUnie-SGP is tevreden met deze toezeggingen. De ChristenUnie-SGP wil het college aansporen te komen met concrete maatregelen en actief aan de slag te gaan.

Omdat het college hard aan de slag gaat, en niet duidelijk is of het Thuishuis op dit moment de beste oplossing voor eenzaamheidsbestrijding in Oudewater is, stemde de ChristenUnie-SGP niet in met een haalbaarheidsonderzoek naar dit initiatief. Lees hieronder mijn gehele bijdrage.

Thuishuis
Vz, ik begin met een woord van dank aan de CDA-fractie. Zij presenteerden in de verschillende fora een initiatief in de strijd tegen eenzaamheid. En dat is hard nodig. De cijfers zijn schrikbarend. Vele honderden mensen in onze gemeente zijn eenzaam. En dat is schrijnend in een warme gemeenschap die Oudewater toch ook is. Twee werelden die blijkbaar naast elkaar bestaan: een bloeiend verenigingsleven en veel mensen die niet mee kunnen komen in de samenleving. MIjn fractie heeft grote zorgen over de vereenzaming. Het is een grote bedreiging voor onze samenleving, niet in de laatste plaats om te voorkomen dat mensen zich overbodig voelen en hun leven voltooid achten. Dat moeten we zien te voorkomen. Nu komt het CDA met een concreet voorstel, dat verdient waardering. Ook omdat we nu een mooie discussie kunnen voeren over dit thema.

Mijn fractie heeft lang en diep over dit voorstel na moeten denken. Dat kwam vooral in de tweeledigheid van het voorstel. Enerzijds is het Thuishuisproject een woonvorm, anderszijds is zij een vorm van welzijnswerk. In het Thuishuisproject zijn deze volgens de CDA-fractie ‘onlosmakelijk’ met elkaar verbonden.

Als fractie zien wij het welzijnselement zeker zitten. Het betrekken van eenzame personen bij bestaande initiatieven, middels het thuisbezoek en thuisbus is een prachtig middel. Voor de woongroep zien wij bezwaren. Deze zou in ieder geval op het moment niet te realiseren zijn. Maar wij zien op de locatie Schuyleburgt prachtige kansen om een mooie locatie voor onze ouderen te realiseren. MEt een sociale/wijkfunctie. Waar verschillende leeftijdsgroepen samen-leven. Dat is ook al zo gesteld in de motie visie-elementen. Dat willen we hierbij graag benadrukken bij het college. Werk daaraan! Zodat die prachtige locatie weer een functie in de ouderenzorg kan krijgen.

Dan die onlosmakelijkheid voorzitter. Daarmee zijn wij het niet eens. In het Thuishuisproject zijn deze twee elementen inderdaad aan elkaar gekoppeld. Maar dat betekent niet dat dat altijd benodigd is. Het is mogelijk een woonvorm voor ouderen in te richten. Het is mogelijk om welzijnswerk rond eenzaamheidsbestrijding in te richten. Van beide takken kennen we initiatieven in OUdewater, zoals het Futurahuis en het welzijnswerk rond langer thuis wonen van de Wulverhorst. De koppeling kennen we niet in Oudewater. 

Maar is dit thuishuis, waarin die koppeling wordt gemaakt, nu de beste oplossing voor Oudewater?

MOVISIE, de kennisinstelling voor de aanpak van sociale vraagstukken, geeft aan dat eenzaamheid bestrijden is niet eenvoudig. In opdracht van het min VWS heeft zij daarom een dossier ‘wat werkt bij eenzaamheidsbestrijding’ opgesteld. Daarin stelt zij (blz. 20) een drietrapsraket voor: breng het probleem en de doelgroep in kaart, zoek daar een interventie bij, en zoek daar de juiste uitvoerende partij bij. Het voorstel van het CDA draait dit precies om. Zij heeft een uitvoerende partij, die een doelgroep in kaart brengt en haar eigen interventie realiseert. Dat is de omgekeerde volgorde.

Daarbij geeft het college aan dat het betrekken van deze partij om een haalbaarheidsonderzoek uit te voeren naar de woonvorm en welzijnswerk in combi niet nodig is. Dat er Oudewaterse aanbieders beschikbaar zijn. Dat een woonvorm ingericht kan worden. Dat welzijnswerk geïntensiveerd kan worden. Dat zij daar extra aandacht aan gaat geven. Mijn vraag aan het college voorzitter. Wil zij beloven daar extra op in te zetten. Wil zij ons ook op dit thema aan de hand nemen en voortgang op dit gebied (blijvend) rapporteren? We hebben de avond langer thuis wonen (waar ik tot mijn spijt en excuses niet bij kon zijn).

Ik rond af vz.

Wat vinden wij dus van dit thuishuisvoorstel?

1. Dank aan het CDA dat we hier het gesprek over hebben kunnen voeren.

2. Wij zien dat de onlosmakelijkheid van welzijnswerk en een woonvorm niet noodzakelijk is.

3. Wij willen niet de omgekeerde volgorde der dingen: de juiste aanbieder vinden.

4. We willen verdere inzet van het college op het thema eenzaamheid.

Ik wil het CDA daarmee ook feliciteren. Het college gaat hard aan de slag en zal weten dat het CDA en de CUSGP meekijken naar haar acties. Ik verwacht daar namens onze beide fracties ook acties op. Maar op dit moment steunen wij dit haalbaarheidsonderzoek niet.

« Terug