Verduurzamen en klimaatverbetering bibliotheek Cultuurhuis.

IMG Cultuurhuis 6.JPGwoensdag 24 april 2019 13:52

Ik wil mijn bijdrage beginnen met het uitspreken van mijn waardering voor de bibliotheek. De bieb is een belangrijke voorziening die het in stand houden waard is. Er wordt veel en dankbaar gebruik van gemaakt. De medewerkers en vrijwilligers zetten zich dagelijks hard in voor deze voorziening. En we kennen het waarschuwende voorbeeld uit onze naaste omgeving.

In Montfoort keerde de bibliotheek na enkele jaren terug, omdat deze voorziening node gemist werd. Maar de aantrekkelijkheid van een voorziening gaat hard achteruit als het er warm is. Heel warm zelfs. En langdurig warm. Als pandeigenaar hebben wij een verantwoordelijk naar de bibliotheek en haar medewerkers en vrijwilligers. Ik ben er blij mee dat het college deze verantwoordelijkheid serieus neemt. 

Ook wil ik mijn waardering uitspreken voor de maatregelen die het college neemt om het eigen vastgoed te verduurzamen. U neemt uw verantwoordelijkheid en voorbeeldrol in de verduurzamingsopgave serieus. 

In het voorstel dat voor ligt zijn twee op zichzelf staande maatregelen gecombineerd. En deze combinatie maakt een oordeel vellen lastig. Hoewel de onderwerpen elkaar raken, omdat ze beiden over de infrastructuur van het cultuurhuis spreken, liggen andere overwegingen ten grondslag aan het al of niet doorvoeren van de investering. 

Vz. Wij zijn als fractie overtuigd van het investeren in duurzame maatregelen. Op dit terrein zult u dus onze steun krijgen. Wel willen we u vragen nog eens met de schoolbesturen te spreken, of het toch echt niet mogelijk is mee te doen. Mijn fractie hecht daar waarde aan. Samen sta je sterker, is je oppervlakte groter en hoeven de werkzaamheden maar een keer verricht te worden. Ik wijs u ook nogmaals op het fondsen en ondersteuning die hiervoor beschikbaar zijn gesteld, zoals in de stichting schooldakrevolutie. 

Als fractie hebben we lang over dit voorstel moeten spreken. De complicerende factor ligt voor ons bij de duurzaamheid van deze investering. Duurzaamheid in de zin van: hoe gaan we de investering terugverdienen, is deze investering het, gezien de plannen over verplaatsing van de bibliotheek wel waard? €53.000 is een groot bedrag, zeker gezien onze huidige financiële positie. Als we deze investering niet kunnen terugverdienen, betekent dat een forse kapitaalvernietiging. Ik wil het college daarom vragen naar de planning van de realisatie van de Klepper. Anders geformuleerd: hoeveel zomers zit de bibliotheek nog in het Cultuurhuis? En hoe taxeert het college een afschrijving van de investering binnen die termijn? 

Amendement 
Vz, ik dank de Onafhankelijke voor het indienen van het amendement en de motie. Het steunen van het amendement dat zou betekenen dat we niets doen aan de situatie in de bibliotheek. Voor de ChrsitenUnie-SGP is duidelijk dat er moet daar iets aan de situatie gebeuren. Daarom zijn wij verheugd met de motie die de Onafhankelijken hiernaast indient. 

« Terug