ChristenUnie-SGP stemt in met preventieplan Alcohol 2020-2024

bier glasvrijdag 21 februari 2020 20:22

De ChristenUnie-SGP heeft ingestemd met het preventieplan Alcohol 2020-2024. Dit plan bevat de acties die het college in de komende jaren wil ondernemen om alcoholgebruik terug te dringen. Een belangrijk thema voor de ChristenUnie-SGP. Het plan zet onder meer mistery shoppers in en loopt de vergunningen na.

De ChristenUnie-SGP vindt dat vooral ingezet moet worden op bewustwording. Vincent Bos: “De ChristenUnie-SGP heeft niet de illusie dat een beperkte campagne van de gemeente het alcoholgebruik gaat stoppen. Daar is bewustwording onder de gehele bevolking voor nodig. Want het zijn de verenigingen, sportclubs en evenemeneten waar onze inwoners samen komen en alcohol drinken. En het zijn onze gezinnen, scholen, huisartsen, kinderdagverblijven waar onze kinderen en inwoners gewaarschuwd worden voor gevolgen van alcoholgebruik. Mijn fractie meent dat we deze partijen alleen maar kunnen ondersteunen in hun werkzaamheden. Dat dat de juiste weg is om resultaat in alcoholgebruik te bereiken. De samenleving op haar best.”

Lees hier de hele bijdrage van Vincent:

Voorzitter,
Vergeef mij mijn cynisme, maar aan de vooravond van het grootste drank-misbruik-festijn van het jaar praten wij als gemeenteraad over een preventieplan alcohol en drugs vol goede bedoelingen. Even een knuppel in een hoenderhok, voorzitter; is de carnavalstraditie in deze hoedanigheid nog wel van deze tijd? Ik ben benieuwd naar de positie van de andere fracties.

Een tweede opmerking, voorzitter. In Nederland is het toegestaan alcohol te nuttigen. Ongelimiteerd. Of je nu een glaasje port of 2 meter alcohol wegdrinkt, de overheid zul je er niet over horen. Tenzij je achter het stuur plaats neemt natuurlijk. En ergens is het zo krom als een hoepel, terwijl we een war on drugs voeren (of niet voeren, net naar wie je luistert), is een van de meest verslavende genotsmiddelen vrij en onbelemmerd verkrijgbaar. Dat begrenst onze mogelijkheden op gebied van preventie.

Tot zover mijn cynisme voorzitter.

Waar staat mijn fractie eigenlijk in dit dossier? De Bijbel keurt dronkenschap duidelijk af. En daarnaast zijn er grote nadelen verbonden aan (overmatig drankgebruik). Wij staan een verantwoord gebruik van alcohol vol. Een biertje prima, 10 liever niet. Voor je eigen gezondheid, je portemonnee, je buren en niet te vergeten je eigen gezin. Vergeet ook niet wat een beeld van een altijd drinkende vader of moeder doet met kinderen.

En hoe staat Oudewater er dan voor? Onderzoek wijst uit dat er fors gedronken wordt, onder alle generaties. En is het normaal dat er op 10.000 inwoners twee drankhandels en 2 supermarkten met forse drankafdelingen zijn? Laten we onze ogen ook niet sluiten voor het drankgebruik onder welgestelden en minder draagkrachtigen. Waar dan te beginnen? Daarvoor keer ik terug naar het domein waar wij wel wat kunnen doen en dat is preventie en handhaving.

Handhaving
Ik begin met dat laatste. De ChristenUnie-SGP deelt de lijn uit het voorstel dat voorkomen moet worden dat jongeren te vroeg gaan drinken. Mistery shoppers is het antwoord van het college op handhaving. Prima voorstel, maar zoals mijn collega Alles al zei: doe dat dan bij alle aanbieders de gehele periode. Anders is het afschrikkende effect snel geweken. Kan het college toezeggen meer variatie in het bezoek aan instellingen aan te brengen?

Daarnaast worden de vergunningen doorgelicht. Keurig. Maar zijn daarbij de meeste strafbare feiten verholpen? Er wordt overlast ervaren, zoals vernielingen aan de openbare ruimte, autospiegels of ramen. Of geluidsoverlast in de uitgaansnachten. Kan het college hierin geen extra handhavingsruimte vrijmaken? Gegeven ook de vragen van het CDA bij het vragenuur. Ik hoor graag een toezegging van het college.

Preventie
Op het gebied van preventie moeten we eerlijk zijn over de rol van de gemeente. Veel vaker dan bij de paspoortbalie komt de gemiddelde burger niet in aanraking met de gemeente. Terecht merkt het college op dat de infoavonden voor betrokkenen alleen bezocht worden door ouders die al bezorgd over alcoholgebruik zijn. Wij delen de lijn van bewustwording: weloverwogen drinken en grenzen kennen.

Dat is nu nog niet het geval. De ChristenUnie-SGP heeft niet de illusie dat een beperkte campagne van de gemeente het alcoholgebruik gaat stoppen. Daar is bewustwording onder de gehele bevolking voor nodig. Want het zijn de verenigingen, sportclubs en evenemeneten waar onze inwoners samen komen en alcohol drinken. En het zijn onze gezinnen, scholen, huisartsen, kinderdagverblijven waar onze kinderen en inwoners gewaarschuwd worden voor gevolgen van alcoholgebruik. Mijn fractie meent dat we deze partijen alleen maar kunnen ondersteunen in hun werkzaamheden. Dat dat de juiste weg is om resultaat in alcoholgebruik te bereiken. De samenleving op haar best.

Nu biedt zet het Rijk daar ook op in, met het landelijke preventieakkoord. Dat gaat ook over verantwoord eten en drinken, bewegen en roken. Dat preventieakkoord kan lokaal navolging krijgen. Dat past volgens mij perfect in het plaatje dat de wethouder aanreikt. Wat zou het mooi zijn als

Wij willen daarom dat de wethouder met deze partijen om tafel gaat om hier afspraken te maken. Bij de VNG zijn volop handreikingen en tips te verkrijgen om zo’n akkoord voor elkaar te krijgen. Dan krijgt preventie niet alleen draagvlak in deze zaal, maar ook in de samenleving. Ik dien daarom de volgende motie in:

 

De ondergetekende, lid van de raad van de gemeente Oudewater,

 

Constaterende dat,

  • dat er een Nationaal Preventieakkoord is gesloten over problematisch alcoholgebruik, roken, en overgewicht (1);
  • dat deze drie veel gezondheidsverlies veroorzaken en leiden tot een hoge ziektelast;
  • dat er grote gezondheidsverschillen bestaan tussen bevolkingsgroepen met verschillend inkomen of opleidingsniveau;

 

Overwegende dat,

  • deze doelstellingen goed aansluiten bij de aanpak zoals gepresenteerd in het Preventie- en handhavingsplan Alcohol;
  • het tegengaan van problematisch alcoholgebruik alleen kan als dit samen met de samenleving gebeurt;
  • een Lokaal Preventieakkoord succesvol kan zijn als gemeente en

maatschappelijke partners zich er bij aansluiten en zich er aan binden (2);

 

 

Verzoekt het college om:

  • Samen met lokale partners zoals sportclubs, verenigingen, horeca, scholen, supermarkten, huisartsen et cetera, in gesprek te gaan om te komen tot een breed gedragen Oudewaters Preventieakkoord;

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Voldoende?

De vraag die voor mijn fractie boven dit plan blijft hangen: is dit nu voldoende? Waar begint en eindigt de verantwoordelijkheid van het gemeentebestuur? Besteden we niet te weinig tijd, geld, inzet aan dit onderwerp? De opmerking van de wethouder in het forum dat een veelvoud van het huidige budget het effect waarschijnlijk nauwelijks beïnvloed kan ik volgen. Maar ontslaat ons dat van inspanning?

Van mijn fractie had dit programma een onsje meer mogen zijn. Daarom bieden wij al via het lokale preventieakkoord een mooi extra middel aan om mee aan de slag te gaan. Wij blijven het dossier in de komende jaren kritisch volgen. Overmatig drankgebruik is immers schadelijk voor de eigen gezondheid, de portemonnee, gezin en de buren. Tegelijkertijd kunnen wij als gemeente niet alles doen Zullen we daar straks bij de bar ook aan denken?

Dankuwel.

 

 

 

« Terug

Reacties op 'ChristenUnie-SGP stemt in met preventieplan Alcohol 2020-2024'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.