Geef starters een kans!

Starterswoning.jpegdinsdag 11 juni 2019 20:36

In oudewater staan veel mensen ingeschreven voor een sociale huurwoning. Er heerst echter schaarste: er zijn te weinig woningen voor het aantal woningzoekenden. Hoe verdelen we het beperkte aantal woningen zo eerlijk en slim mogelijk? Dat regelt de huisvestingsverordening. In de nieuwe verordening blijft bij acceptatie van een woning 75% van de inschrijftijd behouden.

Dit benadeelt starters. Om starters toch een kans te geven heeft de ChristenUnie-SGP een motie ingediend om hen een kans te geven door woningen te loten. Lees hieronder de bijdrage van Vincent Bos aan het debat.

Voorzitter,
Ik deel graag een van mijn grote ergernissen in het leven vz, dat zijn voordringers. Wellicht kent u de ervaring van het ritsen in de file. Als brave bestuurder zorg ik dat ik ruim van tevoren op de rechterbaan ben ingevoegd, maar er zijn altijd bestuurders die menen meer haast te hebben dan andere automobilisten en vooraan de ritsstrook nog even hun neus voor jouw auto drukken.

Nu klinkt het wat onaardig, maar eigenlijk legaliseren we voordringen met de huisvestingsverordening die voorligt. Op dit moment staan we met zijn allen als woningzoekenden in de rij. Heb je een huis? Dan mag je weer achteraan aansluiten. Maar dat gaat veranderen. Accepteer je straks een huis, dan sluit je niet keurig netjes achteraan, maar mag je halverwege de rij invoegen.

U kunt zien wie dit benadeeld: mensen die nog maar kort in de rij staan. Steeds zullen er mensen voordringen. Mensen die al een huis bezitten. Starters worden hard aangepakt in dit systeem.

Eigenlijk had ik dan ook een amendement willen indienen en dit systeem willen schrappen. Want eerlijker en duidelijker wordt het er niet op. Toch doe ik dat niet. Want de doorstroming verbeterd wel door dit systeem. De wethouder dank ik voor zijn heldere beantwoording in het forum. De Oudewaterse woningzoekende kan nu uitwijken naar andere steden, en toch kans maken op terugkeer. Dat is wat waard. Ook bestaat er een kans dat de doorstroming op de Oudewaterse woningmarkt verbeterd.

Maar de starter dan? Die geeft de ChristenUnie-SGP als starterspartij graag een kans. Letterlijk. Door gebruik te maken van loting. En door de gevolgen van het lotingssysteem goed in de gaten te houden. Want onze starters zijn een kwetsbare doelgroep die aandacht verdienen. We moeten snel kunnen bijsturen als het toch dreigt mis te gaan met deze doelgroep. Daarom de volgende motie.

Vz, we staan in de rij met z’n allen. Dit systeem verandert de volgorde in die rij Maar de rij blijft bestaan. Dat brengt de vraag op: hoe lang nog? Die rij moet weg. En dan geldt maar 1 oplossing: bouwen, bouwen, bouwen. Laat het college daar alstublieft hard werk van maken! Dank.

« Terug