ChristenUnie-SGP Oudewater: maak werk van behoud religieus erfgoed

image1.jpegzaterdag 20 april 2019 14:33

‘Ga in gesprek met de kerkbesturen hoe we de kerken kunnen behouden voor komende generaties.’ Daar riep de ChristenUnie-SGP Oudewater het college toe op in een motie.
Fractievoorzitter Vincent Bos: ‘In Oudewater hebben we de beschikking over een aantal prachtige monumentale kerken. Iedere Oudewaternaar voelt zich daar in meer of mindere mate meer verbonden, omdat ze er kerkganger zijn, naar concerten gaan of genieten van de architectuur en de karakteristieke stadscontour.’

‘Het in stand houden van deze kerken is niet altijd even makkelijk. Grote en dure renovaties vinden ook in Oudewater plaats. Door in gesprek te gaan met de kerkbesturen, samenleving en andere partijen kunnen we deze prachtige gebouwen bewaren voor komende generaties. Zodat onze stad ook in de toekomst deze godshuizen kan gebruiken en van deze monumenten kan genieten’ zegt Bos. 

Ook in Den Haag is aandacht voor het belang van monumentale kerken. De minister heeft geld beschikbaar gesteld om het gesprek met de kerken goed te kunnen voeren. ‘Wij vragen het college een beroep te doen op deze gelden om ook voor Oudewater een kerkenvisie op te stellen’ besluit Bos.

De motie werd met 14 stemmen voor en 1 tegen aangenomen.

In Den Haag is onder dit kabinet meer aandacht voor kerkelijk erfgoed. De minister is daarom begonnen met een aanpak om religieus erfgoed te behouden voor de toekomst. De gemeentelijke kerkenvisie speelt daar een belangrijke rol in. ‘Het doel van de kerkenvisie is een duurzaam toekomstperspectief te ontwikkelen voor de monumentale kerkgebouwen in Nederland. Dat kan echter alleen als alle betrokken partijen zoals kerkeigenaren, gemeenten, burgers en erfgoedinstellingen samenwerken en een visie ontwikkelen op alle kerken, monumentaal en niet-monumentaal,’ aldus de minister. Zij heeft daar middelen voor beschikbaar gesteld.

Zie deze link: https://www.cultureelerfgoed.nl/actueel/nieuws/2018/11/07/minister-van-engelshoven-stelt-135-miljoen-beschikbaar-voor-nationale-aanpak-kerken

Fotobijschrift: De monumentale Grote- of St. Michaelskerk te Oudewater

U vindt de motie hier: https://gemeenteraad.oudewater.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2019/18-april/20:00/motie-vreemd-aan-de-orde-van-de-dag-cusgp-fractie-inzake-kerkenvisie-oudewater.pdf

« Terug