ChristenUnie-SGP: onafhankelijkheid tekstschrijver moet gewaarborgd worden.

IMG tekst.JPGvrijdag 15 maart 2019 20:01

‘Beïnvloeding van de tekstschrijver door de gemeenteraad moet gewoonweg niet getolereerd worden’, dat zei fractievoorzitter Vincent Bos tijdens het debat over het aanstellen van een tekstschrijver door de gemeenteraad. Voor de ChristenUnie-SGP geldt dat we deze tekstschrijver zo onafhankelijk mogelijk zijn werk willen laten doen, zonder inmenging, en zoveel mogelijk aanvullend op de bestaande middelen. Lees hieronder de bijdrage van Vincent Bos aan het debat.

 In het ND werd eveneens aandacht aan dit thema geschonken: u leest het artikel hier.  https://www.nd.nl/nieuws/nederland/oudewater-wil-eigen-tekstschrijver.3310745.lynkx 

Voorzitter,  
We spreken vanavond over een onderdeel van het coalitieakkoord. Mijn handtekening staat daaronder. Graag begin ik mijn bijdrage door even uit te zoomen. 

In 1748 schrijft Montesquieu zijn befaamd geworden ‘Over de geest der wetten’ waarin hij de blauwdruk legt voor een nieuwe staatsinrichting; niet een absoluut regerend vorst zou de dienst uit moeten maken, nee, een spreiding van verantwoordelijkheden in uitvoerende, controlerende en rechtsprekende macht, zo zou het landsbestuur ingericht moeten worden.  

In de moderne literatuur is deze trias politica geregeld uitgebreid. De ambtenaren, lobbyisten, of media worden om verschillende redenen ook wel de vierde macht genoemd. Over deze vierde macht als controleur in de vorm van vrije pers hebben we het vanavond. Een belangrijk onderwerp.

Ik hecht grote waarde aan de eerste delen van de passage die over dit onderwerp tekschrijver gaan in het coalitieakkoord: 

‘Plaatselijke democratie is meer dan eens in de vier jaar in het stemlokaal een vakje rood maken voor het kiezen van de nieuwe gemeenteraad. Wij vinden dat alle Oudewaternaren zo veel mogelijk betrokken moeten zijn bij het reilen en zeilen van de gemeente; elk op zijn of haar eigen wijze.

In de informatievoorziening en de communicatie is een belangrijke rol weggelegd voor de pers als onafhankelijke boodschapper, volger en beschouwer van de overheid.’ 

Hier kan ik van harte mee instemmen. Verslaglegging van hetgeen in het stadhuis gebeurt, openbaarheid en controle, zijn grote goederen. Het verstevigen hiervan kan in verschillende vormen. Een van die middelen ligt vanavond voor: het zelf inschakelen van een tekstschrijver. Voor de CHirstenUnie-SGP geldt dat we deze tekstschrijver zo aanvullend mogelijk willen zien. 

Maar er zijn ook andere opties denkbaar. Ik ben blij om van dit plan een pilot te maken en volgend jaar te evalueren. Dit bespraken we al eerder dit jaar in de commissie communicatie. Het amendement van de VVDD66 zullen wij dus steunen. 

Onafhankelijkheid
Vz, de afgelopen tijd is  ‘wiens brood men eet, diens woord men spreekt’ een veel gehoorde kreet. 

Voor de ChristenUnie-SGP zit hier een dubio. We willen de verslaglegging van de raadsvergaderingen verstevigen, dat is een loffelijk streven. Maar we willen niet aan de onafhankelijkheid van de pers tornen. Maar omdat deze tekstschrijver in dienst van ons als gemeenteraad is, kan het daar alle schijn van hebben. Die moet weggenomen worden. 

Ik wil daarom pleiten voor zoveel mogelijk afstand tussen de tekstschrijver en de Raad. De positionering van de tekstschrijver is dan van belang. Er zijn meerdere opties denkbaar. Onder het college, als ambtenaar. Of onder de werkgeverscommissie. Daarom zijn wij ook voor amendement het tweede van de VVDD66

De huidige optie, de tekstschrijver in dienst van de werkgeverscommissie, s onzes inziens het beste. Coalitie en oppositie zijn hierin vertegenwoordigd. Controle vanuit alle partijen dus.

Onafhankelijkheid van de vrije pers stelt ons als Raad ook verantwoordelijk. Wij als Raad kunnen uitspreken ons niet met deze tekstschrijver te bemoeien en hem of haar ongedwongen diens gang te laten gaan. Ik wil mij daaraan committeren en wil de raad als geheel daarvoor uitnodigen. Beïnvloeding vanuit onze zijde moet gewoonweg niet getolereerd worden. Signalen dat dit wel het geval zou zijn, moeten serieus genomen worden. De tekstschrijver moet ongedwongen zijn werk kunnen verrichten. En als er commentaar is, kan dat aan de werkgeverscommissie worden voorgelegd, die slechts op proces zou moeten toetsen. 

Vz, in deze vorm is de tekstschrijver volgens de CUSGP een waardevolle aanvulling op de bestaande middelen, is onafhankelijkheid zo veel mogelijk gewaarborgd en evalueren we na een jaar. Dat kunnen wij dragen en zullen wij steunen

 

« Terug