‘Oudewater op de fiets’: ChristenUnie-SGP dient initiatiefnota in tijdens raadsvergadering

IMG_0417.JPGvrijdag 08 februari 2019 20:35

Opdruk door boomwortels, omfietsen om bij je bestemming te komen, te weinig plek om je fiets te parkeren: de fietspaden, verbindingen en fietsenstallingen in Oudewater kunnen verbeterd worden. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 7 februari presenteert de ChristenUnie-SGP Oudewater daarom haar initiatiefnota ‘Oudewater op de fiets’. ‘De Oudewaterse fietser verdient een steuntje in de rug’.

‘De fiets wordt in Oudewater vaak en veel gebruikt, maar staat bij de gemeente niet altijd op nummer 1. Bij aanleg van woonwijken is de auto meestal het uitgangspunt. Dat kan anders. Fietsen is gezond, gemakkelijk en op korte afstand soms zelfs sneller dan de auto. Ook vanuit duurzaamheidsoogpunt is het beter om de fiets te gebruiken. Maar dan moet je wel gemakkelijk en snel op plaats van bestemming komen, en moet je je fiets veilig en goed kunnen parkeren. Dat kan nog wel wat beter in Oudewater’ zegt Vincent Bos, fractievoorzitter van de ChristenUnie-SGP.

In de initiatiefnota geeft de ChristenUnie-SGP de wethouder de opdracht hiermee aan de slag te gaan. De fietser komt centraal te staan. 8 aanbevelingen, van het uitbreiden van het bestaande fietspadenstelsel tot het contact leggen met andere gemeenten om treinstations goed bereikbaar te maken en houden komen, worden aan het college meegegeven om mee aan de slag te gaan.

‘Ook roept het voorstel op om in gesprek te gaan met de inwoners, zij weten het beste waar de knelpunten in onze bestaande fietspadenstructuur zitten!’ stelt Bos.

De gemeenteraad zal in maart in gesprek gaan over de nota. ‘De afgelopen maanden is in de gemeenteraad al vaker aandacht aan het onderwerp ‘fietsen’ gegeven, vanuit verschillende partijen. Deze nota bundelt alle aspecten van het fietsen. Zo helpen we de fietser écht op pad!’

Als de nota door de gemeenteraad wordt aangenomen zal het college in 2020 aan de slag gaan met het opstellen van een visie. ‘Maar mogelijk kunnen er al sneller maatregelen genomen worden, wanneer dat het onderhoud van wegen betreft. Denk daarbij aan verzakkingen of kapotte verlichting.’

« Terug