Artikel 30 vragen - bijenstand Oudewater.

2018-10-25 bij voor website.jpgdonderdag 25 oktober 2018 21:31

Vragen van Vincent Bos (ChristenUnie-SGP) aan het college van burgemeester en wethouders over de bijenstand in Oudewater.

  1. Is het college bekend met het advies van de organisatie ‘Nederland Zoemt’ over de bijenstand in Oudewater[1]? Hoe waardeert zij dit advies?
  2. Deelt het college de zorgen over de bijen- en insectenstand? Zo nee, waarom niet?
  3. Neemt het college al maatregelen om de bijenstand te beschermen? Waaruit blijkt dat?
  4. In hoeverre houdt het college bij beplanting en onderhoud van de openbare ruimte rekening met de bijvriendelijkheid?
  5. Is het college bereid te komen met een actieplan om de bijenstand in Oudewater te bevorderen? Wil zij hierin het advies van Nederland Zoemt meenemen?
  6. Is het college bereid zich in te zetten om Oudewater een ‘bijvriendelijke gemeente[2]’ te laten worden? Zo nee, waarom niet?
  7. Hoe waardeert het college de inspanningen van lokale bijenhouders[3]?
  8. Heeft het college contact met lokale bijenhouders? Weet zij hoeveel bijenhouders er binnen de gemeente actief zijn?
  9. Welke mogelijkheden ziet het college om lokale bijenhouders te ondersteunen? Welke mogelijkheden ziet het college om het aantal bijenhouders uit te breiden?


[1]https://www.nederlandzoemt.nl/gemeenten/wp-content/uploads/sites/4/2017/10/Advies_voor_Oudewater.pdf

[2]https://www.nederlandzoemt.nl/gemeenten/bijvriendelijkbeheer/

« Terug