Evaluatie sociaal domein

woensdag 26 september 2018 21:41

De gemeente is sinds 2015 verantwoordelijk voor een groot aantal zorgtaken in het sociale domein. Afgelopen tijd heeft er een brede evaluatie plaatsgevonden van dit sociale domein. Hoe staan we ervoor en wat kan er beter? Vincent Bos sprak namens de ChristenUnie-SGP de volgende tekst uit:

Vz, ik ben nog altijd onder de indruk van de verantwoordelijkheden die de gemeente sinds 2015 draagt.  Allerlei mensen in kwetsbare posities worden door de gemeente geholpen. Jongeren, Ouderen, mensen die hun baan verloren hebben of niet of slechts ten dele in het arbeidsproces kunnen meenemen. 

Het deed mij denken aan het verhaal van de barmhartige samaritaan. Jezus werd eens gevraagd: wie is mijn naaste? Dan volgt het voorbeeld van een man die onderweg beroofd, mishandeld en voor dood achter gelaten wordt.  ‘The rich and famous’ van die tijd komen langs, maar laten deze gewonde als voor dood liggen. De voorbijganger met de niet-westerse migratie-achtergrond stapt van zijn paard verzorgt de gewonde man, brengt hem naar de herberg en zorgt voor zijn herstel. Onze naast, dat is eenieder die wij op ons pad tegenkomen en onze zorg vraagt.

En ons pad loopt vanavond langs de evaluatie sociaal domein. Wij komen al die verschillende mensen tegen, uit de bijstand, uit de JeugdGGZ, in de ouderdom, en daar mogen wij ondersteuning aan geven. De evaluatie probeert de vraag te beantwoorden of we dat goed doen, en hoe we het kunnen verbeteren. Ik wil u en uw ambtenaren complimenteren met de leesbaarheid en de gedegenheid van dit onderzoek.

En er gaat veel goed. En daar mogen we blij mee zijn. Vooral op het gebied van werk en inkomen: De werkloosheid is laag, het aantal personen in de bijstand klein. Daar tonen we nu nog nadere inzet door op zoek te gaan naar de ‘ijzeren’ kern van uitkeringsgerechtigden. Durft de wethouder een ambitie uit te spreken op welk niveau we kunnen eindigen? 

Maar vooral in de doorverwijzingen in de Jeugdzorg is nog winst te behalen en ook de positie van het stadsteam en het invoeren van casemanagement vragen onze aandacht.

De knelpunten in de zorg worden eerlijk aangegeven. Daar gaan we nu mee aan de slag. Daarom is ook een ontwikkelagenda toegevoegd. En die wil ik ambitieus noemen. Niet minder dan 24 actiepunten moeten op 1 januari 2020 gereed zijn. Dat is een behoorlijke uitdaging. Als ChristenUnie-SGP missen wij een bepaalde prioritering in deze ontwikkelagenda. Waar verwacht het college de grootste moeite mee en waar gaat het college het eerste mee aan de slag? We hopen ook niet dat dit ertoe leidt dat alle actiepunten een beetje volbracht zijn in 2020 maar dat we daadwerkelijk goede en degelijke meetbare resultaten van al deze punten zullen zien.

Vz, voor de ChristenUnie-SGP is het een harde voorwaarde dat er kwalitatief goede en ruimhartige zorg geleverd wordt. De afgelopen jaren is er flink bezuinigd in de zorg, niet alleen landelijk, maar ook lokaal. Als ChristenUnie-SGP zien daarom we uit naar het opstellen van de maatschappelijke agenda in de zorg, zoals genoemd in het coalitieakkoord. Dat we met de raad en maatschappelijk partners onze prioriteiten voor de komende periode gaan bepalen, zodat we juist in het sociaal domein kunnen investeren. De wethouder heeft aangegeven dat deze evaluatie een onderlegger is voor die agenda. De onderlegger is er, we gaan dus nu snel aan de slag met de inrichting van die agenda, en willen dan ook de komende jaren concrete resultaten zien!

« Terug