Nieuws

ChristenUnie-SGP Oudewater niet blij met verdwijnen bushaltes buitengebied

2019-12-11 Bushaltedinsdag 10 december 2019 21:19 In het buitengebied van Oudewater verdwijnt een groot aantal bushaltes met het ingaan van de nieuwe dienstregeling van 2020. De ChristenUnie-SGP is hier niet blij mee. ‘Hierdoor wordt het busvervoer in het buitengebied onaantrekkelijker en zullen mensen sneller de auto pakken. Dat is ongewenst, want de auto is geen duurzaam vervoersmiddel.’ lees verder

Evaluatie zondagsopenstelling.

2019 ieder zondag open.jpgdinsdag 03 december 2019 20:31 In de afgelopen tijd heeft de gemeente de openstelling van de winkels geëvalueerd. De ChristenUnie-SGP is en blijft tegenstander van deze zondagsopenstelling. Uit de enquete blijkt een verdeeld beeld; er wordt gebruik van de zondagsopenstelling gemaakt, maar niet uitgebreid. Bij de evaluatie sprak fractievoorzitter Vincent Bos de onderstaande tekst uit. lees verder

Structuurvisie Schuylenburcht

2019-11-15 foto Schuylenburcht.jpgzaterdag 16 november 2019 20:52 Voorzitter,
Voordat ik met de visie van mijn fractie op dit stuk kom, wil ik graag een moment stil staan bij het najaar van 2016. Nadat de zorgpartij haar boekhouding niet meer rond kreeg, werd de Schuylenburcht in 2017 gesloten. Oudewaterse ouderen en zorgbehoevenden waaierden uit over de regio, vaak ongewild. Na het vertrekken van de zorgpartij woonden 4 ouderen een tijd alleen in dat grote huis. Een pijnlijke afloop. En dat terwijl dit verzorgingstehuis tientallen jaren een warme plaats in de Oudewaterse gemeenschap vormde. Gebouwd door de Hervormde Diaconie, maar een huis voor heel de samenleving. Opeens was het weg, 50 zorgwoningen minder. lees verder

Begrotingsraad

Vincent EIx03OnWkAEWlNN.jpgvrijdag 08 november 2019 21:48 Voorzitter, collega’s,
Zo’n 400 jaar geleden verkeerde Nederland op de rand van burgeroorlog. Die vond haar oorsprong in een theologisch conflict: Heeft de mens een vrije wil, of verkiest God? Dit theologische conflict leidde tot grote tegenstellingen en kloven in de kerk, de samenleving en de politiek. Prins Maurits had zich in het kamp van de contraremonstranten (de preciezen) geschaard, terwijl Johan van Oldenbarnevelt zich in het kamp van de remonstranten (de rekkelijken) bevond. Op 8 mei 1619 deed de kerkvergadering van Dordrecht uitspraak: de preciezen, de contraremonstranten hadden gelijk. De rekkelijken werden de deur gewezen. En de politieke gevolgen waren groot, aan het einde van de week werd Van Oldenbarnevelt onthoofd. lees verder

ChristenUnie-SGP heeft zorgen over lachgas

lachgas-startpakket.pngzaterdag 12 oktober 2019 19:43 De ChristenUnie-SGP maakt zich zorgen over het lachgasgebruik in Oudewater. Steeds vaker liggen de gebruikte ampullen op straat. Dat zorgt niet alleen voor zwerfafval. Lachgas kan ook tot verslaving en gezondheidsproblemen leiden. lees verder

ChristenUnie-SGP stemt ‘grommend’ in met bestemmingsplan Hekendorp-Papekop

IMG_0138.JPGzaterdag 28 september 2019 16:21 Vorig jaar stelde de gemeenteraad het bestemmingsplan Hekendorp-Papekop vast. De ChristenUnie-SGP vond tot haar verbazing in dit bestemmingsplan een verbod op maisteelt. Dit zou een forse inbreuk op de bedrijfsvoering van boeren betekenen. Jan Broere diende toen namens de ChristenUnie-SGP een amendement in om dit verbod te wijzigen. Dit amendement werd aangenomen. lees verder

ChristenUnie-SGP blij met startnotitie Regionale Energiestrategie

Windmolens.jpgzaterdag 28 september 2019 15:19 De ChristenUnie-SGP blij met startnotitie Regionale Energiestrategie. Samen met omliggende gemeenten gaat Oudewater aan de slag om een plan te ontwikkelen om onze energievoorziening in 2050 volledig CO2-neutraal te krijgen. ‘Het is goed om dat in regionaal verband te doen. Klimaatverandering stopt immers niet aan de gemeentegrens van Oudewater’ aldus Vincent Bos. lees verder

ChristenUnie-SGP stelt vragen over lachgasgebruik in Oudewater

Spoedeisende hulp, Ambulance.jpgwoensdag 17 juli 2019 17:41 Steeds vaker zijn ze te vinden in Oudewater, slingerend op straat, soms in grote aantallen: metalen lachgas-ampullen. Naast het feit dat deze lege ampullen als zwerfafval op straat belanden, zijn er ook medische en sociale problemen aan het lachgasgebruik verbonden. lees verder

ChristenUnie-SGP: ‘Goed gesprek gevoerd over Thuishuis in Oudewater’

Senioren, hulp aan oudere man.jpgmaandag 15 juli 2019 20:01 In de raadsvergadering van 11 juli heeft de gemeenteraad uitgebreid en in goede sfeer gesproken over het realiseren van een thuishuis in Oudewater. De ChristenUnie-SGP waardeert het zeer dat het CDA actief aan de slag is gegaan met een concreet voorbeeld van eenzaamheidsbestrijding in Oudewater. De ChristenUnie-SGP heeft echter twijfels of dit initiatief op dit moment het beste middel is in de strijd tegen eenzaamheidsbestrijding in Oudewater. lees verder

ChristenUnie-SGP geeft steun aan ambitieus Waterplan

beelden in water bij stadskantoor.jpegzaterdag 13 juli 2019 10:49 In de toekomst zal het vaker en intensiever gaan regenen. Het riool moet daarop worden aangepast. Zo voorkomen we dat straten en huizen onder water staan en dat overstortingen op het oppervlaktewater nodig zijn. Daarom worden voortaan 2 leidingen in de grond gelegd: een voor het afvalwater, en een voor het hemelwater. Het hemelwater kan zonder problemen op het oppervlaktewater geloosd worden, terwijl het afvalwater naar de rioolzuiveringsinstallatie gaat. lees verder