Speerpunten

Speerpunten 2018-2022

Waar staat de ChristenUnie-SGP voor?

 1. Integere politiek, daar staan wij voor
 2. Christelijke politiek voor heel Oudewater
 3. Bijbelse grondslag, daar wordt iedereen beter van

Toekomstvisie

 1. Oudewater in het groen
 2. Oudewater zelfstandig
 3. Oudewater koestert haar DNA

Duurzaamheid

 1. Alle ruimte voor duurzame verbouw
 2. Milieubewuste nieuwbouw
 3. Rentmeesterschap: zorgen voor de schepping
 4. Autogebruik ontmoedigen: De fiets brengt je net zo ver

Handhaving

 1. Handhaving openingstijden cafés
 2. Zero tolerance-beleid drugsgebruik
 3. We controleren op alcoholmisbruik
 4. Overlast rond evenementen dringen we terug
 5. Harde aanpak criminaliteit
 6. Beperking afsteken vuurwerk

Leefbaarheid

 1. Groenbeheer op orde
 2. Wegenbeheer op orde
 3. Goed internet in de buitengebieden
 4. Minimaal een openluchtzwembad van waterpoloformaat: Goed zwemmen voor heel Oudewater
 5. Accommodatiebeleid: De Klepper blijft behouden
 6. De bibliotheek hoort bij het cultuurhuis
 7. De kernen zijn levendig: behoud school Hekendorp

Bouwbeheer

 1. Klein Hekendorp-Noord als gasvrije wijk
 2. Woningbouw op Westerwal
 3. Blijvende aandacht voor behoud jongeren en starters
 4. Blijvende aandacht voor senioren en hulpbehoevenden: Wij zorgen voor onze ouderen

Financiën en bestuur

 1. Geen tekorten op jaarrekeningen
 2. Geen tekorten op de begroting
 3. Geen stijging van de OZB, anders dan inflatiecorrectie
 4. De zorg heeft onze prioriteit
 5. Oudewater heeft een transparant bestuur