Nieuws uit de raad

De hordelooprace

De Oudewaterse wethouders hebben heel wat uitdagingen de komende jaren. Vergelijk het maar met een hordelooprace: drie wethouders in een renbaan die elk hun eigen hordes moeten nemen, meer dan 100 in totaal! Kleine hordes, die soms al genomen zijn. Zoals het spreekuur met het college of een informatieavond over de woningbouw.

Maar ook grote hordes. Deze begroting legt de basis voor deze uitdagingen. Er wordt geld ingezet voor de ontwikkeling van woningbouw, zoals op het evenemententerrein en de locatie Schuylenburgt. Er wordt fors geïnvesteerd in een verduurzamingsplan voor de gemeente. Met de uitvoering van de aanbevelingen uit de evaluatie Sociaal Domein wordt de zorg in Oudewater verbeterd. Er is voldoende geld gereserveerd voor de ontwikkeling van de Klepper en een nieuw zwembad.

Kortom: met deze basis moeten de wethouders hun hordes soepel kunnen nemen in de komende jaren. Het college kan hiermee aan de slag voor Oudewater!   

Paradijsbloem

   

         

Paradijsbloem
“God zegende de zevende dag en verklaarde die heilig, want op die dag rustte Hij van heel zijn scheppingswerk’.
Zoals u weet is op dit moment een discussie gaande rondom de zondagsopenstelling in onze gemeente. Waarom? Vier argumenten om onze winkels op zo’n dag gesloten te houden.

Principieel. We mogen genieten van de rustdag die we van God gekregen hebben.

Sociaal. Neem een dag tijd voor elkaar. Keuzevrijheid is een wassen neus. Voor winkelpersoneel en kleine winkeliers is er bij zondagsopenstelling geen andere keuze dan de zogenaamde ‘vrijwillige’ verplichting om te gaan werken. Dit wordt nog versterkt doordat bij zondagsopenstelling veel evenementen naar de zondag gaan. Op termijn zorgt dit voor een verschraling van winkelbestand in onze binnenstad.

Economisch. De kosten gaan omhoog, maar de burgers geven geen euro extra uit. Dit is door onderzoek van het CPB bevestigd.

Maatschappelijk. Gun rust aan uw omgeving en aan het winkelpersoneel. De belangen van betrokken winkeliers(personeel) zijn onvoldoende meegewogen.

                                                                           

Ontspullen
Oudewater wil gaan verduurzamen. In de Gemeentelijke Duurzaamheidsindex (GDIndex) staan wij op plaats 133 van de 400 gemeenten. Maar hoe duurzaam bent u als inwoner van Oudewater?

Hoe groot is uw footprint voor duurzaamheid? Maar wordt onze status niet bepaald door de hoeveelheid spullen die we bezitten, het mooie huis, de nieuwe auto, de verre reis. Maar laten we eens eerlijk zijn tegenover onszelf. Maakt dit (het slijk der aarde) ons allemaal gelukkiger? Is dit onze geluksnorm?

Heeft u al goede voornemens voor het nieuwe jaar? De ChristenUnie-SGP heeft er één. Verzamel herinneringen en ervaringen in plaats van spullen. Voor wie echt wil verduurzamen is het boek ‘Onstpullen’ van James Wallmann een absolute aanrader. We moeten consuminderen, rentmeesterschap heet dit met een mooi woord. Onze footprint verkleinen. Dan gaan we van Bleu-face naar Face to Face. Dan gaan we omzien naar onze medemens: ons huwelijk, gezin, vrienden, buren en stadsgenoten.                                                       

     Het Wij-gevoel in Oudewater

Mensen in mijn omgeving vragen zich af of Oudewater
wel Oudewater blijft.  De ChristenUnie-SGP is de ENIGE
partij in Oudewater die van het begin af aan een
grondige koerswijziging  in de samenwerking met Woerden
aan heeft willen brengen!  Uitsluitend samenwerken waar
we elkaar versterken en waar onze zelfstandigheid niet
in het gedrang komt.

Wat is nu eigenlijk de grootste hobbel waar onze minister
tegen aanloopt bij herindelen?  Dat is het ineenschuiven
van beide ambtelijke organisaties. Deze drempel is nu
bijna geslecht! Alleen op financieel gebied (Oudewater
is veel gezonder) zijn er verschillende disciplines
(uitgangspunten).

“Nieuwe bezems vegen schoon”  is de slogan van het
nieuwe Onafhankelijken/VVD/D66 college. En met
het aantrekken van de nieuwe,  oud wethouder
financiën van Woerden zullen we snel dezelfde financiële
disciplines aan houden als in Woerden. U begrijpt het al:
Woerden is dichterbij dan ooit!

En dit college is het pad naar Woerden al aan het
schoonvegen.
 

                                         

    

APV: schrappen en toevoegen.

De lijst van plaatselijke regelgeving is weer onder de
loep genomen. Speciale regels voor onze stad opgesteld, worden getoetst op logica.

Sommige regels zijn afgeschaft, bijvoorbeeld de regel
dat wij niet door de duinen mogen fietsen.
Humoristisch, zo’n regel en makkelijk te schrappen! 
CU-SGP is voor het afschaffen van onbegrijpelijke en 
onlogische regels, die hun doel missen.
Veel regelgeving kan blijven staan, zij het soms wat 
aangepast taalgebruik.
Afspraken rond geluidsoverlast kunnen wat ons betreft 
aangescherpt worden. Belangrijk is het dat iedereen 
weet wat er somt te verdragen valt. Daarom zijn wij 
ook voor een mini-APV die de inwoners van Oudewater 
zelf kunnen raadplegen of naslaan.

Met het oog op de nieuwste ontwikkelingen vinden wij
het ook zinvol om regelgeving te zetten op het gebruik
van drones. De privacy van iedere inwoner moet
gewaarborgd blijven, ook in de toekomst. Hiermee
waarborgen we het goede leven voor de inwoners
van Oudewater.
             

                   Samen Sterk in nieuw Beleidsplan.

Oudewater vergrijst. Er wonen veel mensen van 70 jaar en ouder die gelukkig vaak nog geheel zelfstandig wonen. Wat een zegen als je tot op hoge leeftijd nog redelijk uit de voeten kunt.

Maar tegelijkertijd neemt het probleem van de eenzaamheid toe bij het klimmen van de jaren. Geliefden en bekenden vallen weg en alleen je weg vinden valt zeker niet mee. Binnen de kerken en verenigingen wordt dit gezien maar er moet meer worden gedaan.

De CU-SGP wil de woorden uit de Bijbel: ‘Het is niet goed dat de mens alleen is…..’ serieus nemen en alle initiatieven die genomen worden om mensen samen te brengen, steunen.
Een mooi initiatief in Oudewater is de huishoudelijke hulp die naast de schoonmaak ook extra tijd mag besteden aan contact met de oudere. De koffietijd met een inhoudelijk praatje is in Oudewater zeker geen verloren tijd!